BASHKIA MALLAKASTËR

Qarku:
Fier


Qendër bashkie:
Qyteti i Ballshit


Sipërfaqja:
329.19 Km katrorë


Popullsia:
43033 banorë


Kryetar bashkie:
Qerim Ismailaj


Numri i anëtarëve të këshillit bashkiak:
21


Njësitë administrative:
Ballsh, Qëndër Dukas, Greshicë, Aranitas, Hekal, Ngraçan, Kutë, Fratar, Selitë


Faqja zyrtare e internetit:
-


PROFILI I BASHKISË

Bashkia e re kufizohet në veri dhe perëndim me bashkinë Fier, në jug me bashkitë Selenicë dhe Memaliaj, në lindje me bashkitë Poliçan dhe Berat, ndërsa në veri me bashkitë Patos dhe Fier. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Ballshit. Sipas Censusit të vitit 2011, bashkia e re ka një popullsi prej 27.062 banorësh ndërsa në regjistrin civil rezultojnë 43.033 banorë. Sipërfaqja e bashkisë së re është 329.19 km2 dhe densiteti i popullsisë 130.72 banorë për km2. Kjo bashki përbëhet nga 9 njësi administrative. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 41 fshatra. Zona e Mallakastrës është kodrinore me lartësi mbizotëruese 200-300 metra mbi nivelin e detit ndërsa pika më e lartë e krahinës është maja e Shëndëllisë në nivelin 712 metra. Mallakastra është një zonë e rëndësishme e industrisë nxjerrëse dhe përpunuese të naftës, si dhe një zonë bujqësore e blegtorale me përqendrim te drurët frutorë si ullinj, qershi, dardha e fiq. Rafineria e Ballshit është aktiviteti kryesor ekonomik i zonës me disa qindra të punësuar. Bashkia e re e Mallakastrës do të jetë pothuajse tërësisht një zonë rurale pasi qyteti i vetëm është Ballshi.