QËNDRIMET E IAM

Propozime për rritje të buxhetit për Bashkitë.
6 Mars, 2024
Propozime për rritje të buxhetit për Bashkitë.
Propozime për rritje të buxhetit për Bashkitë. Instituti per Bashkitë e Shqipërisë si një nga aktoret profesional dhe teknik në fushen e pushteti vendorë,i adreson parlamentit disa kërkesa për ndryshim të projekt buxhetit për vitin 2024 për pushtetin vendorë. IBSH vlërson dhe mirëkupton të gjitha përpjekjet pozitive, sikunder mirëkupton vështiresi dhe potencialin e mundësive në...
Qëndrimi i Institutit për Bashkitë mbi Buxhetin 2024
6 Mars, 2024
Qëndrimi i Institutit për Bashkitë mbi Buxhetin 2024
Buxheti vendor 2024, në emër të çdo banori do të shpenzohen 25 mijë e 771 lekë. Drejtori iInstitute for Albanian Municipalities Agron Haxhimali analizon #buxhetin2024 per #bashkite dhe propozimet e bera per rritje te buxhetit te bashkive. 1-Buxheti per mbrojtje nga zjarri nga 1 546 805 i planifikuar të shkoj 3.000.000 2-Buxheti per administrimin e...
Meeting with the Minister of Local Government Mr. Arbian Mazniku.
6 Mars, 2024
Meeting with the Minister of Local Government Mr. Arbian Mazniku.
Takim me Ministrin e Pushtetit Vendorë zotin Arbian Mazniku. Drejtori i Institutit për Bashkitë z. Agron Haxhimali dhe Dr. Klaus Fiesinger, Drejtor Rajonal për Evropën Juglindore të Fondacionit Hanns Seidel zhvilluan një takim pune me Ministrin Mazniku. Ministri rezervoi një takim shumë të mire dhe profesional. Në fokus të bisedimeve ishte bashkepunimi për çeshtje që...
Rezoluta vjetore mbi raportet e Komisionit për Shqipërinë
6 Mars, 2024
Rezoluta vjetore mbi raportet e Komisionit për Shqipërinë
Instituti për Bashkitë e Shqipërisë kontribuan dhe mbeshtet pa hezitim zhvillimin dhe demokratizimin e vendin. Ne, punojme per avancimin e reformava publike qofte ato qendrore apo lokale, ne cdo sektor jetik per vendin, duke qen pjesmarres, duke ndare mendime,opinione, kritika dhe qendrime se si zhvillohet jeta politike,administrative dhe ekonomike dhe proceset e integrimit ne vend....
10 years since the Territorial Reform – what was expected and what was achieved?10 vite nga Reforma Territoriale- çfar u prit dhe çfar u arrit?
6 Mars, 2024
10 years since the Territorial Reform – what was expected and what was achieved?10 vite nga Reforma Territoriale- çfar u prit dhe çfar u arrit?
[English below] 10 vite nga Reforma Territoriale- çfar u prit dhe çfar u arrit? Ne tryezen me ekperte te organizuar nga Partia Lirise ishte i ftuar edhe Agron Haxhimali Drejtori i Institute for Albanian Municipalities i cilin ne prezantimin e tij nder te tjera ngriti disa ceshtje: 1-nevojen per ta pare ceshtjen e pushtetit vendor...
“Qëndrim mbi nevojën për caktimin e një proçedure të strukturuar për rregjistrimin e aseteve për UK sh.a.”
1 Prill, 2021
“Qëndrim mbi nevojën për caktimin e një proçedure të strukturuar për rregjistrimin e aseteve për UK sh.a.”
30 Mars 2021 NJOFTIM PËR SHTYP “Qëndrim mbi nevojën për caktimin e një proçedure të strukturuar për rregjistrimin e aseteve për UK sh.a.” Shoqata e Bashkive të Shqipërisë ka organizuar një seri konsultimesh me temë “Përcaktimi i një proçedure të strukturuar për rregjistrimin e aseteve për 57 ndërmarjet e Ujësjellës Kanalizimeve në 61 bashkitë e...
Buletini i  Shoqatës së Bashkive
1 Shkurt, 2021
Buletini i Shoqatës së Bashkive
Ky buletin i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë pasqyron aktivitetet kryesore gjatë periudhës maj – dhjetor 2020. Pandemia COVID 19 bëri që 2020 të ishte një vit shumë sfidues për Shqipërinë, ashtu si dhe për pjesën tjetër të globit. Shumica e përpjekjeve u përqendruan në lehtësimin e pasojave dhe për të parandaluar humbjet e mëtejshme....
Rekomandime mbi Projekt Buxhetin e Shtetit për Bashkite për vitin 2021
17 Nëntor, 2020
Rekomandime mbi Projekt Buxhetin e Shtetit për Bashkite për vitin 2021
Lënda: Rekomandime mbi Projekt Buxhetin e Shtetit për vitin 2021 Drejtuar: Komisionit të Ligjeve, Kuvendi i Shqipërisë Propozimi: Buxhet më të madh për bashkitë për shërbimet publike vendore dhe fond të veçantë për përballimin e pandemisë dhe rikuperimin e ekonomisë vendore. Sfondi. Shoqata e Bashkive të Shqipërisë që nga viti i krijimit në 1993, mbron...
Ngritja e kapaciteteve vendore në zbatimin, monitorimin dhe promovimin e zhvillimit ekonomik vendor nëpërmjet planifikimit të territorit.
9 Prill, 2019
Ngritja e kapaciteteve vendore në zbatimin, monitorimin dhe promovimin e zhvillimit ekonomik vendor nëpërmjet planifikimit të territorit.
Ngritja e kapaciteteve vendore në zbatimin, monitorimin dhe promovimin e zhvillimit ekonomik vendor nëpërmjet planifikimit të territorit. Drejtori i ShBSh z.Agron Haxhimali mori pjese sot ne Konferencen e Planifikimit Pergjithshem te Territorit organizuar nga PLGP/USAID dhe AKPT dhe asistuar nga  Co-PLAN Institute for Habitat Development Në përgjithësi bashkitë hasin vështirësi në zbatimin e PPV-ve dhe veçanërisht...
Deklaratë e Shoqatës së Bashkive për Projekt Buxhetin e vitit 2019
14 Nëntor, 2018
Deklaratë e Shoqatës së Bashkive për Projekt Buxhetin e vitit 2019
  Deklaratë e Shoqatës së Bashkive për Projekt Buxhetin e vitit 2019 12 nëntor 2018 Pas shqyrtimit të Relacionit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë mbi Projektbuxhetin e Shtetit për vitin 2019, për pjesën e buxhetit vendor Shoqata e Bashkive vëren se edhe ky buxhet mbart të njëjtat probleme si dhe vitet e shkuara, vecanërisht...
Mendim dhe rekomandim mbi Projektvendimin e Këshillit të Ministrave “Për caktimin e agjentit të autorizuar për mbledhjen e taksës së ndërtesës, masën e përfitimit nga mbledhja e taksës për agjentin e autorizuar dhe mënyrën e pagesës së taksës së ndërtesës”
19 Gusht, 2018
Mendim dhe rekomandim mbi Projektvendimin e Këshillit të Ministrave “Për caktimin e agjentit të autorizuar për mbledhjen e taksës së ndërtesës, masën e përfitimit nga mbledhja e taksës për agjentin e autorizuar dhe mënyrën e pagesës së taksës së ndërtesës”
Nr. _133_Prot                                                                                    Tiranë, 16 gusht 2018   Lënda:      Mendim dhe rekomandim mbi Projektvendimin e Këshillit të Ministrave “Për caktimin e agjentit të autorizuar për mbledhjen e taksës së ndërtesës, masën e përfitimit nga mbledhja e taksës për agjentin e autorizuar dhe mënyrën e pagesës së taksës së ndërtesës” Zotit ARBEN AHMETAJ MINISTËR I FINANCAVE DHE EKONOMISË...
Autonomia vendore po cënohet nga  nisma ligjore të qeverisë për projektin urban rreth godinës së Teatrit Kombëtar.
27 Korrik, 2018
Autonomia vendore po cënohet nga nisma ligjore të qeverisë për projektin urban rreth godinës së Teatrit Kombëtar.
Nr. 132 Prot                                                                           Tiranë, 26 korrik 2018 Lënda:   Autonomia vendore po cënohet nga  nisma ligjore të qeverisë për projektin urban rreth godinës së Teatrit Kombëtar.   SH.T.Z. Ilir META President i Republikës së Shqipërisë   I nderuar zoti President,   Shoqata e Bashkive të Shqipërisë ka ndjekur me vemendje debatin mbi ligjin e posaçëm për...
Bashkite per ne Europe. Fjala e Zv Kryetarit te SHBSH, Z Agron Kapllanaj
30 Prill, 2018
Bashkite per ne Europe. Fjala e Zv Kryetarit te SHBSH, Z Agron Kapllanaj
Fjala Z.Agron Kapllanaj sot ne Konferencen ” Bashkitë për në Europe. E Nderuara Shkelqesia Juaj Znj. Vlahutin Të Nderuar kolege Kryetarë Të ndëruara Znj. Kuko dhe Znj. Maliqi Te ndëruar Pjesëmarrës Më lëjoni edhe mua t’ju falenderoj në emër të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë për organizimin e kësaj konference pune me përfaqësuesit e qeverisjes...
MINISTRIA E FINANCAVE PRANON KËRKESËN DHE PROPOZIMIN E SHBSH-së, QE TAKSA E PRONES TE MBLIDHET NGA VETE BASHKITE.
4 Prill, 2018
MINISTRIA E FINANCAVE PRANON KËRKESËN DHE PROPOZIMIN E SHBSH-së, QE TAKSA E PRONES TE MBLIDHET NGA VETE BASHKITE.
MINISTRIA E FINANCAVE PRANON KËRKESËN DHE PROPOZIMIN E SHBSH-së, QE TAKSA E PRONES TE MBLIDHET NGA VETE BASHKITE. Përfaqësuesit e Shoqatës se Bashkive të Shqiperise kanë kanë qene pjese shume aktive ne diskutimin e kuadrit ligjor mbi taksen e pasurise. ShBSh-ja ka paraqitur here pas here mendimet e saj dhe ka rekomnaduar ndryshime ne nene...
Qëndrimi  mbi skemen e re të ndihmes ekonomike
23 Shkurt, 2018
Qëndrimi mbi skemen e re të ndihmes ekonomike
Deklaratë e Zonjës Voltana Ademi, Kryetare e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë Jam sot përpara jush në cilësinë e Kryetares së Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë, natyrisht edhe si Kryetare e Bashkisë së Shkodrës për të bashkëndarë me ju dhe përmes jush me qytetarët katrahurën e prodhuar nga sistemi qendror i menaxhimit të NDIHMËS EKONOMIKE....
Komentet dhe mendime të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë për Projekt Vendimin mbi ‘Metodologjinë e përcaktimit të vlerës së pronës së taksueshme”
23 Shkurt, 2018
Komentet dhe mendime të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë për Projekt Vendimin mbi ‘Metodologjinë e përcaktimit të vlerës së pronës së taksueshme”
Lënda:             Komentet dhe mendime të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë për Projekt Vendimin mbi ‘Metodologjinë e përcaktimit të vlerës së pronës së taksueshme” Drejtuar:         Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makroekonomike dhe çështjeve fiskale I nderuar zoti Ministër,   Duke ju falenderuar për përfshirjen dhe interesimin e institucionit tuaj për të...
Rekomandime të Shoqatës së Bashkive mbi Funksionet e reja transferuar bashkive me Ligjin 139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”
23 Shkurt, 2018
Rekomandime të Shoqatës së Bashkive mbi Funksionet e reja transferuar bashkive me Ligjin 139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”
Drejtuar:          Këshillit Konsultativ në mbledhjen e tij pasardhëse Nga:               Komiteti Drejtues i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë Rekomandime të Shoqatës së Bashkive mbi Funksionet e reja transferuar bashkive me Ligjin 139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore” Bazuar në analizën e situatës aktuale dhe një sërë faktorësh vendimtarë për qeverisjen vendore në Shqipëri si dhe...
Qendimet dhe rekomandimet e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë për Projekt/ligjin mbi Strehimin Social
23 Shkurt, 2018
Qendimet dhe rekomandimet e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë për Projekt/ligjin mbi Strehimin Social
Lënda:             Mendimet dhe rekomandimet e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë për Projekt/ligjin mbi Strehimin Social   Drejtuar:         Komisionit të Punës, Cështjeve sociale dhe Shëndetësisë     Në përgjigje të kërkesës suaj për mendime mbi këtë projekt ligj, Shoqata e Bashkive adreson si më poshtë:   Roli i prefektit “gjobit kryetarin e bashkisë” është pa kuptim...
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është kundër miratimit të ligjit për importin e mbetjeve nga jashtë, dhe e vlerëson tërësisht të gabuar qasjen, argumentat dhe llogjiken për të miratuar një ligj të tillë
22 Nëntor, 2016
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është kundër miratimit të ligjit për importin e mbetjeve nga jashtë, dhe e vlerëson tërësisht të gabuar qasjen, argumentat dhe llogjiken për të miratuar një ligj të tillë
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është kundër miratimit të ligjit për importin e mbetjeve nga jashtë, dhe e vlerëson tërësishtë të gabuar qasjen, argumentat dhe llogjiken për të miratuar një ligj të tillë. Njoftim për shtyp Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është kundër miratimit të ligjit për importin e mbetjeve nga jashtë, dhe e vlerëson...
Qëndrimi i Shoqatës Bashkive të Shqipërisë për lehtësirat ndaj emigranteve
22 Nëntor, 2016
Qëndrimi i Shoqatës Bashkive të Shqipërisë për lehtësirat ndaj emigranteve
Qëndrimi i Shoqatës Bashkive të Shqipërisë për lehtësirat ndaj emigranteve Tiranë, 25 qershor 2016 Lënda: Kthim përgjigje Në përgjigje të kërkesës suaj për propozime/sugjerime konkrete për masat që mund te ndërmerren në nivelin vendor nga bashkitë si p.sh. lehtësimi nga pagesa e tarifave vendore ose masa të tjera që gjykoni se mund të aplikohen në...
Mendim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë mbi Projekt-Vendimin e Këshillit të Ministrave ”Për miratimin e Rregullores për kushtet, kriteret, tarifat, afatet, si dhe procedura për klasifikimin e strukturave akomoduese“
22 Nëntor, 2016
Mendim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë mbi Projekt-Vendimin e Këshillit të Ministrave ”Për miratimin e Rregullores për kushtet, kriteret, tarifat, afatet, si dhe procedura për klasifikimin e strukturave akomoduese“
Tiranë, 14.04.2016 Lënda: “Mendim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë mbi Projekt-Vendimin e Këshillit të Ministrave ”Për miratimin e Rregullores për kushtet, kriteret, tarifat, afatet, si dhe procedura për klasifikimin e strukturave akomoduese. “ Shoqata e Bashkive ka marrë së fundmi një kërkesë për dhënie mendimi mbi Projekt Vendimin e Këshillit të Ministrave “Për miratimin...
Qeveria redukton me 1.3 miliardë lekë buxhetin për bashkitë; ulje diskriminuese dhe kërcënim i shërbimeve publike
22 Nëntor, 2016
Qeveria redukton me 1.3 miliardë lekë buxhetin për bashkitë; ulje diskriminuese dhe kërcënim i shërbimeve publike
Tiranë, 17 Dhjetor 2015 Deklaratë për Shtyp Qeveria redukton me 1.3 miliardë lekë buxhetin për bashkitë; ulje diskriminuese dhe kërcënim i shërbimeve publike. Shoqata e Bashkive të Shqipërisë si zëri i interesave qytetare, përfaqësuese e bashkive si institucionet më afër ofrimit të shërbimeve publike dhe sociale për komunitetin, ka ndjekur dhe po ndjek me vëmendje...
Qëndrimi dhe shqetësimi i Shoqatës së Bashkive lidhur me ndarjen e fondeve nga Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve
22 Nëntor, 2016
Qëndrimi dhe shqetësimi i Shoqatës së Bashkive lidhur me ndarjen e fondeve nga Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve
Qëndrimi dhe shqetësimi i Shoqatës së Bashkive lidhur me ndarjen e fondeve nga Komiteti për Zhvillimin e Rajonave. Për dijeni: Aktoreve, partnerëve dhe donatorëve që operojne dhe mbështesin decentralizim dhe demokracine në Shqiperi. Të nderuar Partnere, Shoqata e Bashkive të Shqipërise si organizata që mbron të drejtat e qeverise vendore dhe decentralizimin e pushtetit,vazhdon të...
BASHKËPUNËTORËT TANË
partner_logo_nalas
partner_logo_coplan
partner_logo_konrad
partner_logo_giz
partner_logo_swiss
partner_logo_alda
partner_logo_cemr
partner_logo_hams
partner_logo_keshilli
partner_logo_undp
partner_logo_worldbank
partner_logo_acr+
partner_logo_tdbb