PARTNERËT TANË

Instituti për Bashkitë e Shqipërisë ka vlerësuar në vazhdimësi, si një nga drejtimet kryesore të punës së saj, krijimin e marrëdhenieve të bashkëpunimit dhe financimit me organizata kombëtare dhe ndërkombëtare. Të cilat janë të gatshme për të financuar projekte, seminare dhe udhëzues për të ndikuar në përmirësimin e qeverisjes vendore dhe demokratizimin e saj, për ti shërbyer sa më shumë qytetarit.
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/05/partner_logo_nalas.png
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/05/partner_logo_coplan.png
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/05/partner_logo_keshilli.png
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/05/partner_logo_worldbank.png
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/05/partner_logo_swiss.png
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/05/partner_logo_giz.png
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/05/partner_logo_cemr.png
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/05/partner_logo_undp.png
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/05/partner_logo_alda.png
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/05/partner_logo_hams.png
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/05/partner_logo_konrad.png
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/06/partner_logo_tdbb.png
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/06/partner_logo_acr.png