LAJME & AKTIVITETE

Pasqyrimi i lajmeve, eventeve dhe aktiviteteve më të fundit kryer nga Instituti për Bashkitë e Shqipërisë
LOCAL GOVERNMENT IN ALBANIA- Status Report 2023
LOCAL GOVERNMENT IN ALBANIA- Status Report 2023
Author: Agron Haxhimali Collaborators: Aida Cacaj, Margarita Buxhaku, Blerina Xhani This publication was prepared by the Institute for Municipalities of Albania and with the financial support of Gjoka Construction, Alfam Construction, Select Hill Resort, Botime M&B and Kavaja Municipality. The board, the technical secretariat and collaborators of the Institute for Municipalities of Albania thanks the...
QEVERISJA VENDORE NË SHQIPËRI- Raport mbi situatën aktuale 2023
QEVERISJA VENDORE NË SHQIPËRI- Raport mbi situatën aktuale 2023
Autor: Agron Haxhimali Bashkëpunëtorë: Aida Cacaj, Margarita Buxhaku, Blerina Xhani   Ky publikim është përgatitur nga Instituti për Bashkitë e Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të Gjoka Konstruksion, Alfam Contruction, Select Hill Resort, Botimet M&B dhe bashkia Kavajë. Bordi, sekretariati teknik dhe bashkëpunëtorët e Institutit për Bashkitë e Shqipërisë vlerësojnë mbështetjen financiare dhe falenderojnë shumë...
Innovative Diversity Management and Inclusion Strategies for European Towns – IDIMAE
Innovative Diversity Management and Inclusion Strategies for European Towns – IDIMAE
INDIMAE was implemented as a participative and innovative networking project, anchored in the social, economic and political reality of the EU, seeking to establish a pan-European network of towns, working together on improving diversity management and minority rights protection in European towns. The INDIMAE Network worked to address the challenges of all European societies and...
Local Alliance urges EU to stay the course on Green Deal implementation
Local Alliance urges EU to stay the course on Green Deal implementation
We, the European networks of local and regional governments, representing cities and regions ranging from the smallest rural towns to the largest metropolitan capitals across all EU Member States, wish to underscore the importance of staying on course to implement the European Green Deal under this and next mandates of the European Commission. European local...
Propozime për rritje të buxhetit për Bashkitë.
Propozime për rritje të buxhetit për Bashkitë.
Propozime për rritje të buxhetit për Bashkitë. Instituti per Bashkitë e Shqipërisë si një nga aktoret profesional dhe teknik në fushen e pushteti vendorë,i adreson parlamentit disa kërkesa për ndryshim të projekt buxhetit për vitin 2024 për pushtetin vendorë. IBSH vlërson dhe mirëkupton të gjitha përpjekjet pozitive, sikunder mirëkupton vështiresi dhe potencialin e mundësive në...
Qëndrimi i Institutit për Bashkitë mbi Buxhetin 2024
Qëndrimi i Institutit për Bashkitë mbi Buxhetin 2024
Buxheti vendor 2024, në emër të çdo banori do të shpenzohen 25 mijë e 771 lekë. Drejtori iInstitute for Albanian Municipalities Agron Haxhimali analizon #buxhetin2024 per #bashkite dhe propozimet e bera per rritje te buxhetit te bashkive. 1-Buxheti per mbrojtje nga zjarri nga 1 546 805 i planifikuar të shkoj 3.000.000 2-Buxheti per administrimin e...
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/03/iam_logo-640x948.png

INSTITUTI PËR BASHKITË

E SHQIPËRISË

Instituti për Bashkitë Shqiptare është një organizatë e shoqërisë civile bashkëkohore dhe përfaqësuese, në interes të progresit dhe zhvillimeve lokale, rajonale dhe kombëtare, për një qeverisje të mirë, për demokraci, decentralizim dhe integrim përmes asistencës, kërkimeve, studimeve dhe trajnimeve profesionale, duke përdorur vetëm mjete dhe rrugë ligjore e demokratike.
 • Në fushën e legjislacionit
 • Në fushën e decentralizimit dhe të integrimit evropian
 • Në fushën e reformave administrative
 • Në fushën e menaxhimit të përgjithshëm
 • Në fushën e politikbërjes dhe zhvillimit
 • Në fushën e menaxhimit dhe kontrollit financiar
 • Në fushën e shërbimeve publike vendore
 • Studime & Asistencë teknike

INSTITUTI PËR BASHKITË

E SHQIPËRISË

We can guide you to a Business Anywhere future, one where every interaction is smart and seamless, every process is fully automated and paperless, and everyone is ready for whatever the future holds.
 • Në fushën e legjislacionit
 • Në fushën e decentralizimit dhe të integrimit evropian
 • Në fushën e reformave administrative
 • Në fushën e menaxhimit të përgjithshëm
 • Në fushën e politikbërjes dhe zhvillimit
 • Në fushën e menaxhimit dhe kontrollit financiar
 • Në fushën e shërbimeve publike vendore
 • Studime & Asistencë teknike

RAPORTE

Pasqyrimi dhe publikimi i raporteve të ndryshme periodike nga IAM
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2024/05/image0.jpeg
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2024/05/image1.jpeg

Instituti për Bashkitë e Shqipërisë mban qëndrimet e saj për aktivitete ose çështje të ndryshme lidhur ngushtë me aktivitetin e saj

Instituti për Bashkitë e Shqipërisë mundëson botime manualesh dhe udhëzuesish për të ndihmuar në përmirësimin e qeverisjes vendore

Instituti për Bashkitë e Shqipërisë publikon raporte periodike për të mundësur një transparencë të plotë ndaj qytetarëve

Harta interaktive e 61 bashkive të Republikës së Shqipërisë bashkë me të dhënat gjeografike, ekonomike dhe politike

BASHKËPUNËTORËT TANË
partner_logo_nalas
partner_logo_coplan
partner_logo_konrad
partner_logo_giz
partner_logo_swiss
partner_logo_alda
partner_logo_cemr
partner_logo_dpld
partner_logo_hams
partner_logo_keshilli
partner_logo_undp
partner_logo_worldbank