LAJME & AKTIVITETE

Pasqyrimi i lajmeve, eventeve dhe aktiviteteve më të fundit kryer nga Instituti për Bashkitë e Shqipërisë
Rekomandime të Institutit për Bashkitë mbi Projekt Buxhetin e Shtetit për vitin 2024
Rekomandime të Institutit për Bashkitë mbi Projekt Buxhetin e Shtetit për vitin 2024
Lënda: Rekomandime të Institutit për Bashkitë mbi Projekt Buxhetin e Shtetit për vitin 2024 Drejtuar: Komisionit të Ligjeve, Kuvendi i Shqipërisë Instituti per Bashkitë e Shqipërisë si një nga aktoret profesional dhe teknik ne fushen e pushteti vendore, duke ju falenderuar per bashkepunim e vazhdueshme ju prazanton disa kerkesa per ndryshim te projekt buxhetit per...
The project “IPLAY: Internet Access for Participation, Learning and Active Youth”
The project “IPLAY: Internet Access for Participation, Learning and Active Youth”
The project « IPLAY: Internet Access for Participation, Learning and Active Youth» was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”. Strand 2 – Measure 2.2 “Networks of Towns” 6 events have been carried out within this project: Participation: The event involved 53 citizens including 37 participants from the...
Qeverisja Vendore në Shqipëri 2022- Raport mbi situatën aktuale
Qeverisja Vendore në Shqipëri 2022- Raport mbi situatën aktuale
Autor: Agron Haxhimali Bashkëpunëtorë: Aida Cacaj, Margarita Buxhaku dhe Blerina Xhani Ky publikim është përgatitur nga Instituti për Bashkitë e Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të Fondacionit Hanns Seidel, Shqipëri. Ky botim pasqyron opinione dhe qëndrimet e Institutit të Bashkive dhe jo domosdoshmërisht të Fondacionit Hanns Seidel. Autorët garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të dhënave...
I-PLAY: Aksesi në internet për pjesëmarrje, per të mësuar dhe per të rinjtë aktivë
I-PLAY: Aksesi në internet për pjesëmarrje, per të mësuar dhe per të rinjtë aktivë
“I-PLAY: Aksesi në internet për pjesëmarrje, per të mësuar dhe per të rinjtë aktivë” është një nismë 24 mujore, e krijuar nga 9 partnerë nga 7 vende të BE-së (Italia, Portugalia, Franca, Belgjika, Rumania, Lituania, Greqia) dhe 1 fqinj (Shqiperia) , me synimin për të krijuar një rrjet organizatash dhe qytetesh, për t’i dhënë zë...
Shkëmbimi Peer to Peer
Shkëmbimi Peer to Peer
Mbështetja e reformave të bazuara në prova dhe solidaritetin për Ukrainën. Z. Agron Haxhimali, drejtor ekzekutiv i Institutit për Bashkitë Shqiptare mori pjesë në “Shkëmbimet e kolegëve dhe takimin e CLO të NALAS: Rrjeti i Asociacioneve të Autoriteteve Lokale të Evropës Juglindore në Bruksel. Në kuadrin e programit të Partneritetit Lindor #PLATFORMA, NALAS do të...
Projekti EC-NET (European Citizenship Network of Towns)
Projekti EC-NET (European Citizenship Network of Towns)
The project « European Citizenship Network of Towns (EC-NET)» was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens” Strand 2 – Measure 2.2 “Networks of Towns” 6 events have been carried out within this project: Event 1 Participation: The event involved 28 citizens, including 3 participants from the city...
Thirrje për projekt propozime: Realizimi i projekteve të vogla në fushat e energjisë, mbrojtjes së klimës dhe transportit
Thirrje për projekt propozime: Realizimi i projekteve të vogla në fushat e energjisë, mbrojtjes së klimës dhe transportit
Thirrje për projekt propozime: Realizimi i projekteve të vogla në fushat e energjisë, mbrojtjes së klimës dhe transportit Tranzicioni i energjisë EU4: Konventa e Kryetarëve të Bashkive në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është duke mbështetur zbatimin e projektit: Tranzicioni energjetik EU4: Konventa e Kryetarëve të Bashkive në Ballkanin Perëndimor dhe...
Qeverisja Vendore 2021
Qeverisja Vendore 2021
Autor: Agron Haxhimali Bashkëpunëtorë: Aida Cacaj, Margarita Buxhaku dhe Blerina Xhani Ky publikim është përgatitur nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të Fondacionit Hanns Seidel, Shqipëri. Ky botim pasqyron opinione dhe qëndrimet e Shoqatës së Bashkive dhe jo domosdoshmërisht të Fondacionit Hanns Seidel. Autorët garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të dhënave...
Takim mes Kolegësh🇦🇱🇮🇶
Takim mes Kolegësh🇦🇱🇮🇶
Delegacioni Shqiptare vizitoj dhe Marshlands ne Irak.Nje mrekulli e natyres. قسم الاعلام والاتصال الحكومي في ديوان محافظة ميسان The Mesopotamian #Marshes, also known as the Iraqi Marshes, are a wetland area located in Southern Iraq and Southwestern Iran. Historically the marshlands, mainly composed of the separate but adjacent Central, Hawizeh and Hammar Marshes, used to...
RFQ-1: Construction works for the implementation of the detailed technical design of a farmers’ market in the municipality of Al-Emarah, Missan.
RFQ-1: Construction works for the implementation of the detailed technical design of a farmers’ market in the municipality of Al-Emarah, Missan.
Albanian Association of Municipalities kindly requests your quotation for the provision of works and goods as detailed in Annex 1 of this RFQ. This Request for Quotation comprises the following documents: Section 1: This request letter Section 2: RFQ Instructions and Data         Annex 1: Scope of Works (SoW)           Annex 2: Quotation Submission Form                                 Annex 3:...
Terms of Reference for External Consultancy
Terms of Reference for External Consultancy
TERMS OF REFERENCE for EXTERNAL CONSULTANCY Rural Development / LEADER expert consultant Under the Programme ‘Supporting Recovery and Stability in Iraq through Local Development’ Funded by the European Union and Implemented by UNDP, the Association of Albanian Municipalities is carrying out the project titled Peer-to-Peer Cooperation with Iraqi Governorate – Missan and Albanian Association of...
Projekti “Fondi Rajonal i Zhvillimit për Evropën Juglindore – Energjia, Transporti dhe Mbrojtja e Klimës (ORF-ETC)” në komponentin e tij
Projekti “Fondi Rajonal i Zhvillimit për Evropën Juglindore – Energjia, Transporti dhe Mbrojtja e Klimës (ORF-ETC)” në komponentin e tij
“Promovimi i shkëmbimit rajonal për zbatimin e planeve të qëndrueshme të lëvizshmërisë urbane në vendet e Ballkanit Perëndimor (ProSUMP)” Thirrje për propozim: Pjesëmarrja në kuadër të “Promovimit të shkëmbimit rajonal për zbatimin e planeve të qëndrueshme të lëvizshmërisë urbane në vendet e Ballkanit Perëndimor (ProSUMP)’’. Lidhur me komponentin e projektit: Projekti ORF-ETC “Promovimi i shkëmbimit...
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/03/iam_logo-640x948.png

INSTITUTI PËR BASHKITË

E SHQIPËRISË

Instituti për Bashkitë Shqiptare është një organizatë e shoqërisë civile bashkëkohore dhe përfaqësuese, në interes të progresit dhe zhvillimeve lokale, rajonale dhe kombëtare, për një qeverisje të mirë, për demokraci, decentralizim dhe integrim përmes asistencës, kërkimeve, studimeve dhe trajnimeve profesionale, duke përdorur vetëm mjete dhe rrugë ligjore e demokratike.
 • Në fushën e legjislacionit
 • Në fushën e decentralizimit dhe të integrimit evropian
 • Në fushën e reformave administrative
 • Në fushën e menaxhimit të përgjithshëm
 • Në fushën e politikbërjes dhe zhvillimit
 • Në fushën e menaxhimit dhe kontrollit financiar
 • Në fushën e shërbimeve publike vendore
 • Studime & Asistencë teknike

INSTITUTI PËR BASHKITË

E SHQIPËRISË

We can guide you to a Business Anywhere future, one where every interaction is smart and seamless, every process is fully automated and paperless, and everyone is ready for whatever the future holds.
 • Në fushën e legjislacionit
 • Në fushën e decentralizimit dhe të integrimit evropian
 • Në fushën e reformave administrative
 • Në fushën e menaxhimit të përgjithshëm
 • Në fushën e politikbërjes dhe zhvillimit
 • Në fushën e menaxhimit dhe kontrollit financiar
 • Në fushën e shërbimeve publike vendore
 • Studime & Asistencë teknike

RAPORTE

Pasqyrimi dhe publikimi i raporteve të ndryshme periodike nga IAM
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/05/Untitled-122.png
https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/05/report.png

Instituti për Bashkitë e Shqipërisë mban qëndrimet e saj për aktivitete ose çështje të ndryshme lidhur ngushtë me aktivitetin e saj

Instituti për Bashkitë e Shqipërisë mundëson botime manualesh dhe udhëzuesish për të ndihmuar në përmirësimin e qeverisjes vendore

Instituti për Bashkitë e Shqipërisë publikon raporte periodike për të mundësur një transparencë të plotë ndaj qytetarëve

Harta interaktive e 61 bashkive të Republikës së Shqipërisë bashkë me të dhënat gjeografike, ekonomike dhe politike

BASHKËPUNËTORËT TANË
partner_logo_nalas
partner_logo_coplan
partner_logo_konrad
partner_logo_giz
partner_logo_swiss
partner_logo_alda
partner_logo_cemr
partner_logo_dpld
partner_logo_hams
partner_logo_keshilli
partner_logo_undp
partner_logo_worldbank