RAPORTE

Qeverisja Vendore në Shqipëri 2022- Raport mbi situatën aktuale
9 Qershor, 2023
Qeverisja Vendore në Shqipëri 2022- Raport mbi situatën aktuale
Autor: Agron Haxhimali Bashkëpunëtorë: Aida Cacaj, Margarita Buxhaku dhe Blerina Xhani Ky publikim është përgatitur nga Instituti për Bashkitë e Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të Fondacionit Hanns Seidel, Shqipëri. Ky botim pasqyron opinione dhe qëndrimet e Institutit të Bashkive dhe jo domosdoshmërisht të Fondacionit Hanns Seidel. Autorët garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të dhënave...
Manual/ Lokalizimi i Axhendës 2030
17 Janar, 2022
Manual/ Lokalizimi i Axhendës 2030
Autorë: Agron Haxhimali dhe Aida Cacaj, Shoqata e Bashkive Ky publikim është përgatitur nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të Fondacionit Hanns Seidel, Shqipëri. Ky botim pasqyron qëndrimet e Shoqatës së Bashkive dhe jo domosdoshmërisht të Fondacionit Hanns Seidel. Autorët garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të dhënave të marra nga materialet...
Vlerësimi Vullnetar Lokal për Bashkinë Shkodër
8 Shtator, 2021
Vlerësimi Vullnetar Lokal për Bashkinë Shkodër
Vlerësimi Vullnetar Lokal për Bashkinë Shkodër Autorë: Agron Haxhimali dhe Aida Cacaj, Shoqata e Bashkive Filip Vila, Bashkia Shkodër  Ky publikim është përgatitur nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të Fondacionit Hanns Seidel, Shqipëri. Ky botim pasqyron qëndrimet e Shoqatës së Bashkive dhe jo domosdoshmërisht të Fondacionit Hanns Seidel. Autorët garantojnë...
Si të bashkërendojmë Javën Evropiane të Lëvizshmërisë
13 Gusht, 2021
Si të bashkërendojmë Javën Evropiane të Lëvizshmërisë
Botuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Selitë e regjistruara: Bonn dhe Eschborn, Gjermani Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Eficienca e Energjisë (ORF-EE) Zyra Qendrore e GIZ-it në Bosnjë-Hercegovinë “Mobiliteti i Qëndrueshëm Urban në Vendet e Evropës Juglindore II (SUMSEEC II)”, pjesë e projektit Fondi i Hapur Rajonal për Evropën...
Qeverisja Vendore 2020
13 Mars, 2021
Qeverisja Vendore 2020
Qeverisja Vendore 2020   Raporti është përgatitur nga: Agron Haxhimali Aida Cacaj Blerina Xhani Përgjegjësia për faktet dhe opinionet e shprehura në këtë studim bie ekskluzivisht mbi autorët dhe interpretimet e tyre, jo doemos, reflektojnë mendimet apo politikat e Fondacionit Konrad Adenauer.   Shkarkoni dokumentin e plotë të Raportit (Formati PDF)
Udhëzues për bashkitë për Menaxhimin e Emergjencave Civile
29 Nëntor, 2019
Udhëzues për bashkitë për Menaxhimin e Emergjencave Civile
Udhëzues për bashkitë për Menaxhimin e Emergjencave Civile Pse nevojtet një udhëzues për përballimin e emergjencave në nivel vendor? Të gjitha Bashkitë përballen me emergjenca. Në shekullin e 21-të ne jemi më të prekur nga ndryshimet klimaterike, ngrohja globale, e jo vetëm, që sjellin përmbytjet dhe dukuri të tjera që shkaktojnë dëme në infrastrukturë dhe...
Java Europiane e Lëvizshmërisë JEL 2019- Udhëzues për Bashkitë
16 Shtator, 2019
Java Europiane e Lëvizshmërisë JEL 2019- Udhëzues për Bashkitë
Java Europiane e Lëvizshmërisë JEL 2019- Udhëzues për Bashkitë Ju lutemi shkarkoni materialin (Sharko)
BASHKËPUNËTORËT TANË
partner_logo_nalas
partner_logo_coplan
partner_logo_konrad
partner_logo_giz
partner_logo_swiss
partner_logo_alda
partner_logo_cemr
partner_logo_hams
partner_logo_keshilli
partner_logo_undp
partner_logo_worldbank
partner_logo_acr+
partner_logo_tdbb