LISTA E PROJEKTEVE TË IAM

The project “IPLAY: Internet Access for Participation, Learning and Active Youth”
12 Korrik, 2023
The project “IPLAY: Internet Access for Participation, Learning and Active Youth”
The project « IPLAY: Internet Access for Participation, Learning and Active Youth» was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”. Strand 2 – Measure 2.2 “Networks of Towns” 6 events have been carried out within this project: Participation: The event involved 53 citizens including 37 participants from the...
Projekti EC-NET (European Citizenship Network of Towns)
21 Dhjetor, 2022
Projekti EC-NET (European Citizenship Network of Towns)
The project « European Citizenship Network of Towns (EC-NET)» was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens” Strand 2 – Measure 2.2 “Networks of Towns” 6 events have been carried out within this project: Event 1 Participation: The event involved 28 citizens, including 3 participants from the city...
Thirrje për projekt propozime: Realizimi i projekteve të vogla në fushat e energjisë, mbrojtjes së klimës dhe transportit
7 Korrik, 2022
Thirrje për projekt propozime: Realizimi i projekteve të vogla në fushat e energjisë, mbrojtjes së klimës dhe transportit
Thirrje për projekt propozime: Realizimi i projekteve të vogla në fushat e energjisë, mbrojtjes së klimës dhe transportit Tranzicioni i energjisë EU4: Konventa e Kryetarëve të Bashkive në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është duke mbështetur zbatimin e projektit: Tranzicioni energjetik EU4: Konventa e Kryetarëve të Bashkive në Ballkanin Perëndimor dhe...
Qeverisja Vendore 2021
21 Maj, 2022
Qeverisja Vendore 2021
Autor: Agron Haxhimali Bashkëpunëtorë: Aida Cacaj, Margarita Buxhaku dhe Blerina Xhani Ky publikim është përgatitur nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të Fondacionit Hanns Seidel, Shqipëri. Ky botim pasqyron opinione dhe qëndrimet e Shoqatës së Bashkive dhe jo domosdoshmërisht të Fondacionit Hanns Seidel. Autorët garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të dhënave...
RFQ-1: Construction works for the implementation of the detailed technical design of a farmers’ market in the municipality of Al-Emarah, Missan.
26 Prill, 2022
RFQ-1: Construction works for the implementation of the detailed technical design of a farmers’ market in the municipality of Al-Emarah, Missan.
Albanian Association of Municipalities kindly requests your quotation for the provision of works and goods as detailed in Annex 1 of this RFQ. This Request for Quotation comprises the following documents: Section 1: This request letter Section 2: RFQ Instructions and Data         Annex 1: Scope of Works (SoW)           Annex 2: Quotation Submission Form                                 Annex 3:...
Projekti “Fondi Rajonal i Zhvillimit për Evropën Juglindore – Energjia, Transporti dhe  Mbrojtja e Klimës (ORF-ETC)” në komponentin e tij
8 Shkurt, 2022
Projekti “Fondi Rajonal i Zhvillimit për Evropën Juglindore – Energjia, Transporti dhe Mbrojtja e Klimës (ORF-ETC)” në komponentin e tij
“Promovimi i shkëmbimit rajonal për zbatimin e planeve të qëndrueshme të lëvizshmërisë urbane në vendet e Ballkanit Perëndimor (ProSUMP)” Thirrje për propozim: Pjesëmarrja në kuadër të “Promovimit të shkëmbimit rajonal për zbatimin e planeve të qëndrueshme të lëvizshmërisë urbane në vendet e Ballkanit Perëndimor (ProSUMP)’’. Lidhur me komponentin e projektit: Projekti ORF-ETC “Promovimi i shkëmbimit...
First Operational Meeting with Missan Governorate.
3 Shtator, 2021
First Operational Meeting with Missan Governorate.
Peer to Peer Governorate for Agriculture Innovation محافظة الابتكار الزراعي/الند للند Supporting Recovery and Stability in Iraq through Local Development programme – Missan دعم الإنتعاش والاستقرار في العراق من خلال برنامج التنمية المحلية – ميسان Implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) منفذ بواسطة برنامج الأمم المتحدة للتنمية )UNDP( Funded by the European Union...
“Qëndrim mbi nevojën për caktimin e një proçedure të strukturuar për rregjistrimin e aseteve për UK sh.a.”
1 Prill, 2021
“Qëndrim mbi nevojën për caktimin e një proçedure të strukturuar për rregjistrimin e aseteve për UK sh.a.”
30 Mars 2021 NJOFTIM PËR SHTYP “Qëndrim mbi nevojën për caktimin e një proçedure të strukturuar për rregjistrimin e aseteve për UK sh.a.” Shoqata e Bashkive të Shqipërisë ka organizuar një seri konsultimesh me temë “Përcaktimi i një proçedure të strukturuar për rregjistrimin e aseteve për 57 ndërmarjet e Ujësjellës Kanalizimeve në 61 bashkitë e...
Manuali i Menaxhimit te Basenit Lumor dhe Transparenca
11 Janar, 2021
Manuali i Menaxhimit te Basenit Lumor dhe Transparenca
Ky manual është përgatitur nga Forumi Shqiptar SocialEkonomik ASET, në zbatim të projektit “Përmirësimi i rolit të OSHC-ve për promovimin e zbatimit dhe adaptimit të Acquis mjedisore të BE në nivelin lokal – Pellgu i Lumit Vjosa” në kuadër të projektit “Menaxhimi dhe Transparenca e Basenit Lumor”, i financuar nga BE në kuadrin e programit...
National courses on “Mediterranean Diet”
30 Korrik, 2020
National courses on “Mediterranean Diet”
National courses on “Mediterranean Diet” The Association of Albanian Municipalities within the project “Mediterranean Diet” organized the first of national courses on the Mediterranean Diet – an opportunity for local development. The first meeting was held on 17 July 2020 in the pilot area of Zadrima, Lezhe. The aim was to provide participants with knowledge...
Intercultural Dialogue Network Project
30 Korrik, 2020
Intercultural Dialogue Network Project
Intercultural Dialogue Network Project, AAM together with 14 partners building together The European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities Find us here: https://www.slideshare.net/GosiaWochowskaPhD/intercultural-dialogue-meet-the-network-partners Carnicava Municipality Ayuntamiento de Iniesta MBM Training and Development Center, UK Shoqata e Bashkive të Shqipërisë ILA Јасмина Гулевска – градоначалник на општина Могила Aleksandrów Łódzki Novi...
STAR 2/ Katalogu i treguesve të decentralizimit për njësitë e vetëqeverisjes vendore
2 Qershor, 2020
STAR 2/ Katalogu i treguesve të decentralizimit për njësitë e vetëqeverisjes vendore
Ky publikim u pregatit me bashkëpunimin e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë dhe Shoqatës për Autonomi Vendore, me kontributin e ekspertëve: Agron Haxhimali, Adelina Farrici, Aida Cacaj, Kelmend Zajazi, Elton Stafa Deklarim Ky publikim është përgatitur në kuadrin e zbatimit të projektit STAR 2, «Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale» i zbatuar nga Zyra e Programit...
STAR 2/ Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale
2 Qershor, 2020
STAR 2/ Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale
  DEKLARIM Ky publikim është përgatitur në kuadrin e zbatimit të projektit STAR 2, «Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale» e zbatuar nga Zyra e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Shqipëri në partneritet me Qeverinë Shqiptare dhe e mbështetur nga Bashkimi Evropian, Qeveria e Italisë, Suedisë, Zvicrës, USAID, dhe nuk pasqyron qëndrimet...
The project RECOV – REthinking Collaborative Values for public services
13 Maj, 2020
The project RECOV – REthinking Collaborative Values for public services
The project «RECOV – REthinking Collaborative Values for public services» was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens” Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 “Networks of Towns”.  
Ftese per oferta, projekti “VENDQËNDRIME E PARKIME PËR BIÇIKLETA”
18 Shkurt, 2020
Ftese per oferta, projekti “VENDQËNDRIME E PARKIME PËR BIÇIKLETA”
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë me mbështetjen e programit rajonal të GIZ/ORF Albania (Fondet e Hapura Rajonale për Evropën Juglindore) do të vazhdojë zbatojë projektin me fokus pregatitjet për Planin e Mobilitetit te Qëndrueshëm Urban (Sustainable Urban Mobility Plan -SUMP). Nje komponent  ketij projekti ështe dhe pilotimi në bashkine Shkoder i infrastrukures që mbështet dhe ...
NALAS Rrjeti i Shoqatave të Autoriteve Lokale të Evropës Jug-Lindore) zhvillon takimin e bordit te drejoreve në Tiranë
9 Prill, 2019
NALAS Rrjeti i Shoqatave të Autoriteve Lokale të Evropës Jug-Lindore) zhvillon takimin e bordit te drejoreve në Tiranë
NALAS Rrjeti i Shoqatave të Autoriteve Lokale të Evropës Jug-Lindore) zhvillon takimin e bordit te drejoreve në Tiranë  Shoqata e Bashkive të Shqiperise ishte pritese e takimit te Drejoreve te Shoqatave te Qeverise Vendore ne Vendet e Evropes Juglindore. Takimi kishte per qellim diskutimin e agendes dhe aktiviteteve te Rrjetit, orgnaizimin e Asambles etj. Në...
Projekti “Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve në Sektorine Ujit (RCDN)” Trajnimi në Lobim dhe Advokim
9 Prill, 2019
Projekti “Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve në Sektorine Ujit (RCDN)” Trajnimi në Lobim dhe Advokim
Projekti “Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve në Sektorine Ujit (RCDN)”Trajnimi në Lobim dhe Advokim / Pregatitja e dokumentave politikëTrajnimi ka pêr qëllim të përmirësoj kapacitetet e Shoqatës së Bashkisë dhe Shoqatës së Ujësjellësitnë lidhje me lobimin dhe avokimit, përgatitjen e dokumenteve të politikave, dokumenteve të strategjisë dhe rekomandimeve të politikave Të ofrojë njohuri mbi...
Bashkitë e Lezhës,  Kukësit dhe Vau të Dejës prezantojnë politikat fiskale mjedisore
9 Prill, 2019
Bashkitë e Lezhës, Kukësit dhe Vau të Dejës prezantojnë politikat fiskale mjedisore
Bashkia Lezhë Bashkia Kukës Bashkia e Vau i Dejës prezantojnë politikat fiskale mjedisore,  Seminar Ndërkombëtar për Paketë të Gjelbra Fiskale Shoqata e Bashkive të Shqipërisë morri pjesë në seminarin ndërkombëtar të prezantimit të progresit të projektit LOCAL4GREEN, që u zhvillua në Valencia me praninë e partnerëve të tjerë.Interreg MED Programme Bashkia e Lezhës, Kukësit dhe Vau i Dejës...
ToRs for Local Consultant on sustainable urban mobility planning
1 Prill, 2019
ToRs for Local Consultant on sustainable urban mobility planning
Title of the project: Increased capacities in preparation of SUMPs in Albanian Municipalities PN: 83322309 ToRs for Local Consultant on sustainable urban mobility planning Background information on the overall project The project proposal to be implemented by the Association of Albanian Municipalities intends to assist 5 pilot municipalities in increasing internal capacities to draft sustainable...
Ndihma financiare e BE-s në dispozicion të autoriteteve vendore dhe rajonale të vendeve kandidate dhe kandidate potenciale për zgjerimin e BE-së
14 Nëntor, 2018
Ndihma financiare e BE-s në dispozicion të autoriteteve vendore dhe rajonale të vendeve kandidate dhe kandidate potenciale për zgjerimin e BE-së
Komisioni për Çështjet e Shtetësisë, Qeverisjes, Institucionale dhe Punët e Jashtme Ndihma financiare e BE-s në dispozicion të autoriteteve vendore dhe rajonale të vendeve kandidate dhe kandidate potenciale për zgjerimin e BE-së Per me shume kliko  ” EU-FA-available-LRAs-Candidate-Countries-alb (1)[1]” https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EU-FA-available-LRAs-Candidate-Countries.pdf  
Sistemi Informativ i Kadastrës Fiskale
14 Nëntor, 2018
Sistemi Informativ i Kadastrës Fiskale
Sistemi Informativ i Kadastrës Fiskale Trajnim në vendin e punës në #Bashkinë Mat, Klos dhe Lezhe dhe Skrapar. Shoqata e Bashkive në bashkëpunim me Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë në Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe me mbështetjen e Fondacionit Hans Seidel organizuan trajnime me forumin e specialisteve të taksës së pasurise për...
Eksperiencat e suksesshme të lidershipit
14 Nëntor, 2018
Eksperiencat e suksesshme të lidershipit
, sfidat, dhe faktorët e suksesit në zbatimin e tyre ishin në qendër të takimeve të realizuara gjatë kësaj jave me drejtuesit e Bashkive: #Belsh, #Cërrik, #Delvinë, #Divjakë, #Dropull, #Durrës, #Elbasan, #Finiq, #Fushë-Arrëz, #Gjirokastër, #Gramsh, #Këlcyrë, #Konispol, #Libohovë, #Librazhd, #Lushnje, #Mallakastër, #Memaliaj, #Peqin, #Prrenjas, #Sarandë, #Selenicë, #Shijak, #Shkodër, #Tepelenë, #Vau i Dejës, #Vlorë #Fier,#Roskovec Këto...
“Fuqizimin e Kryetareve të Bashkive nëpërmjet programit të shkëmbimit të eksperiencës mes njëri-tjetrit”
21 Shtator, 2018
“Fuqizimin e Kryetareve të Bashkive nëpërmjet programit të shkëmbimit të eksperiencës mes njëri-tjetrit”
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe Shoqata për Autonomi Vendore bashkë për Me qëllim të përmbushjes së fushëveprimit të detyrës dhe sigurimit të ofrimit të shërbimeve të kërkuara, Shoqata e Bashkive ka hartuar këtë propozim dhe do të zbatojë aktivitetet në bashkëpunim të ngushtë me Shoqatën për Autonomi Vendore dhe ekspertët e fushës. Në përgjigje...
Shoqata e Bashkive nisi zbatimin e Projektit MD.net, si pjese e nje konsorciumi prej 12 partneresh.
21 Shtator, 2018
Shoqata e Bashkive nisi zbatimin e Projektit MD.net, si pjese e nje konsorciumi prej 12 partneresh.
Shoqata e Bashkive nisi zbatimin e Projektit MD.net, si pjese e nje konsorciumi prej 12 partneresh. Objektivi i përgjithshëm i projektit: Objektivi i përgjithshëm i projektit është njohja e Dietës Mesdhetare (MD) si mundësi për zhvillimin ekonomik lokal dhe rajonal. Ky objektiv do të arrihet përmes rritjes së njohurive, grumbullimit dhe rrjetëzimit ndërkombëtar, testimit të...
Training on lobbying and advocacy/ Preparation of position papers Project from RCDN.
21 Shtator, 2018
Training on lobbying and advocacy/ Preparation of position papers Project from RCDN.
Training on lobbying and advocacy/ Preparation of position papers Project from RCDN. A 2 day training is holding in Skopje to provide knowledge on the basic principles of advocacy&lobbying and their difference; to learn about the tools for advocacy & lobbying; to discuss the Capacity Development Advocacy in the context of RCDN; to identify the...
Projekti i ri FLAT (Flood and landslide assistance and training)
16 Korrik, 2018
Projekti i ri FLAT (Flood and landslide assistance and training)
Projekti FLAT nisi zyrtarisht me takimin e parë të partnerëve në 3-4 korrik në Danilovgrad, Mal i Zi. Ky projekt (Asistencë dhe Trajnim për Menaxhimin e Përmbytjeve dhe Rrëshqitjeve të Tokës) synon të rrisë kapacitetet e shërbimeve të emergjencave civile në bashki dhe të hartojë plane të integruara për menaxhimin e rriskut në rast përmbytjesh...
RECOV – REthinking Collaborative Values for public services.
16 Korrik, 2018
RECOV – REthinking Collaborative Values for public services.
Kick off Project, RECOV – REthinking Collaborative Values for public services. The project was developed by 10 partners across Europe, recognizing the importance to jointly address recently emerging challenges and to take an advantage of opportunities arising out of this cooperation. It aims at creating a network of towns eager to work together on exchanging...
Projekti Energjia e Gjelbër (LOCAL4GREEN) zbatuar nga Shoqata e Bashkive përgjatë 2017-2019 financohet nga Bashkimi Europian brenda Programit Interreg MED.
16 Korrik, 2018
Projekti Energjia e Gjelbër (LOCAL4GREEN) zbatuar nga Shoqata e Bashkive përgjatë 2017-2019 financohet nga Bashkimi Europian brenda Programit Interreg MED.
Projekti Energjia e Gjelbër (LOCAL4GREEN) zbatuar nga Shoqata e Bashkive përgjatë 2017-2019 financohet nga Bashkimi Europian brenda Programit Interreg MED. Qëllimi i projektit është të ndihmojë bashkitë të hartojnë dhe zbatojnë politika vendore fiskale inovative, të orientuara drejt promovimit të burimeve të energjisë së rinovueshme në sektorin publik-privat dhe në banesa. Për të diskutuar në...
Local4Green project
23 Shkurt, 2018
Local4Green project
Today in the 3rd Partners’ Meeting of Local4Green project @MEDProgramme @ANCI Lazio
Waste Analysis to be carried out in two pilot regions of Albania
23 Shkurt, 2018
Waste Analysis to be carried out in two pilot regions of Albania
The project “Technical Assistance on Urban Solid Waste Integrated Management System”, financed by EU and implemented by Eptisa, have engaged the Association of Albanian Municipalities to conduct a qualitative and quantitative waste analysis in regions of Kukes and Gjirokastra, as well as in the Dibra Municipality. The analysis consists in finding out at the best...
Projekti Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në zonat ndërkufitare rurale dhe bregdetare të rajonin e Evropës Juglindore
30 Nëntor, 2016
Projekti Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në zonat ndërkufitare rurale dhe bregdetare të rajonin e Evropës Juglindore
Projekti Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në zonat ndërkufitare rurale dhe bregdetare të rajonin e Evropës Juglindore”, zbatuar nga SËG and NALAS, mbështetur finaciarisht nga GIZ Open Regional Fund Modernisation of Municipal Services (ORF MMS) dhe Qeveria Zvicerane.  Ky projekt synonte vlerësimin dhe zhvillimin e modeleve për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta që...
BASHKËPUNËTORËT TANË
partner_logo_nalas
partner_logo_coplan
partner_logo_konrad
partner_logo_giz
partner_logo_swiss
partner_logo_alda
partner_logo_cemr
partner_logo_dpld
partner_logo_hams
partner_logo_keshilli
partner_logo_undp
partner_logo_worldbank