Footer

https://iam.org.al/wp-content/uploads/2023/08/iam_logo_footer.png

Jemi një organizatë e shoqërisë civile bashkëkohore dhe përfaqësuese, në interes të progresit dhe zhvillimeve lokale, rajonale dhe kombëtare, për një qeverisje të mirë, për demokraci, decentralizim dhe integrim përmes asistencës, kërkimeve, studimeve dhe trajnimeve profesionale, duke përdorur vetëm mjete dhe rrugë ligjore e demokratike.

©2023 IAM Instituti për Bashkitë e Shqipërisë- Të gjitha të drejtat e rezervuara | Dizenjuar & Hostuar nga Imagjino Albania