COVID 19, lëvizshmëri dhe lehtësira për përdoruesit e bicikletave në Bashkinë Shkodër.

2 Qershor, 20200

Jo vetëm punë online por edhe investime në terren.

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë me mbështetjen e programit rajonal të GIZ/ORF Albania (Fondet e Hapura Rajonale për Evropën Juglindore) ka zbatuar projektin me fokus pregatitjet për Planin e Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban (Sustainable Urban Mobility Plan -SUMP) në 5 bashki të Shqipërisë.
Projekti synon të mbështesë bashkitë Shkodër, Mat, Klos, Cërrik dhe Peqin në dy komponentë: java evropiane e mobilitetit dhe planet e mobilitetit urban.
Tani këto bashki kanë përfunduar pregaditjen e një dokument fillestar të planit të lëvizshmërisë.
Një komponent tjetër i këtij projekti ka qenë pilotimi në bashkinë Shkodër i zbatimit të elementeve të vecantë të planit.Përmirësimi i infrastrukturës së lëvizjes me bicikleta.
Vendosja e këtyre stendave, jo vetëm synon mbrojten dhe nxitjen e përdorimit të biçikletës si pjesë e traditës, si dhe pjesë e një lëvzishmërie aktive dhe të qëndrueshmë urbane.
Bashkia Shkodër Voltana Ademi GIZ Albania Eltis GIZ Open Regional Fund for South-East Europe – Energy Efficiency GIZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *