Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve Evropiane (CEMR) – ka pregatitur Kartën Evropiane për barazinë e grave dhe burrave në jetën lokale.

5 Janar, 20170

Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve Evropiane (CEMR) – ka pregatitur Kartën Evropiane për barazinë e grave dhe burrave në jetën lokale.

Vizita studimore në Beograd adresonte ekperiencat e zbatimit të kësaj karte dhe rolin madhor të grave në politikat dhe jetën lokale.  Zonja Voltana Ademi, kryetare e bashkisë Shkodër dhe njëkohësisht kryetare e Shoqatës së Bashkive dhe zonja Zamira Rami kryetare e Bashkisë Gjirokastër, bashkë me përfaqësues nga bashki, nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe shoqëria civile ishin pjesë e vizitës studimore.  Sfidat për zbatimin e Kartës Europiane për çeshtjet gjinore, eksperiencat në rajon, shembuj të bashkëpunimit të rrjetit mbështetës të grupeve në nivel politik, sikurse rrjeti i grave parlamentare dhe rrjeti i kryetarëve të bashkive, ishin në fokus të diskutimeve.  Vizita u organizua nga UN Women Albania.

17 tetor 2016

  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *