Konferencë Pune e Qeverisjes Vendore-“Decentralizimi – nje vit me pas”

5 Janar, 20170

Konferencë Pune e Qeverisjes Vendore-“Decentralizimi – nje vit me pas” organizuar nga Shoqatat e Bashkive me mbështetjen e USAID – Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore (PLGP).

Të pranishëm Kryetaret dhe Kryetarët e 61 bashkive të vendit komuniteti i donatorëve dhe Organizata të Shoqërisë Civile si dhe Z. Bledi Çuçi, Ministër i Shtetit për Çështjet Vendore ,Zj. Cate Johnson, Drejtoreshë e USAID Shqipëri  Zj Majlinda Bufi, Zv. Presidente e ShAV/Kryetar i Bashkisë Roskovec, Zj. Voltana Ademi, Presidente e ShBSh/ Kryetare e Bashkisë Shkodër.  Voltana Ademi në përfundim të konferencës pasi dëgjoi problemet me të cilat ndeshen sot bashkitë, propozoi një set me rekomandime për qeverinë, rekomandime që do ti jepnin zgjidhje të shpejtë këtij tranzicioni post reformë.

28 shtator 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *