Ndihma financiare e BE-s në dispozicion të autoriteteve vendore dhe rajonale të vendeve kandidate dhe kandidate potenciale për zgjerimin e BE-së

14 Nëntor, 20180

Komisioni për Çështjet e Shtetësisë, Qeverisjes, Institucionale dhe Punët e Jashtme

Ndihma financiare e BE-s në dispozicion të autoriteteve vendore dhe rajonale të vendeve kandidate dhe kandidate potenciale për zgjerimin e BE-së

Per me shume kliko  ” EU-FA-available-LRAs-Candidate-Countries-alb (1)[1]”

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EU-FA-available-LRAs-Candidate-Countries.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *