Projekti URGENT

 

 

Projekti Rigjenerimi Urban: Rrjeti i Qyteteve Europiane është miratuar si pjesë e programit Europa për qytetarët.  Ai do të zbatohet në bashkëpunim me ALDA, Shoqata e Agjencive për Demokraci Lokale dhe autoritete të tjera nga vende të ndryshme të Europës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *