Projekti Energjia e Gjelbër (LOCAL4GREEN) zbatuar nga Shoqata e Bashkive përgjatë 2017-2019 financohet nga Bashkimi Europian brenda Programit Interreg MED.

16 Korrik, 20180


Projekti Energjia e Gjelbër (LOCAL4GREEN) zbatuar nga Shoqata e Bashkive përgjatë 2017-2019 financohet nga Bashkimi Europian brenda Programit Interreg MED.

Qëllimi i projektit është të ndihmojë bashkitë të hartojnë dhe zbatojnë politika vendore fiskale inovative, të orientuara drejt promovimit të burimeve të energjisë së rinovueshme në sektorin publik-privat dhe në banesa.

Për të diskutuar në detaje rreth këtij propozimi, Shoqata e Bashkive ka ftuar në një vizitë shkëmbimi experience Francesco Filippin, Drejtor i Departamentit të Projekteve, Fondacioni MUSOL dhe Jose Llavata, Nënkryetar i bashkisë Quart de Poble nga Spanja për të asistuar bashkitë Lezhë, Kukës dhe Vau Dejës si bashki pilote gjatë këtij procesi.
Besard Kadia dhe Lorenc Gordani si ekspert lokal ndane ekperiencen e tyre mbi energjin dhe politikat fiskale qe duhet ndjekin bashkite.

Vizita dy ditore është konceptuar si asistencë per Shoqatësn e Bashkive dhe si asistencë më e drejtpërdrejtë ndaj bashkive.

 

Kryetari i Bashkisë Lezhë z.Fran Frrokaj mbështet iniciativat per politika fiskale mjedisore.
Bashkia Lezhe gati te zbatoj tre politika fiskale qe favorizojne mjedisin dhe letsojne qytetaret. por njekohesisht i qaset trendit te bashkive ne vende te Evropes per ceshtjet e energjis dhe mjedisit.

Në kuadër të bashkëpunimit me eskpert ndërkombëtar, Projekti Energjia e Gjelbër (LOCAL4GREEN), mbi hartimin e politikave fiskale mjedisore,ku Bashkia Lezhë është përzgjedhur si bashki pilote.
Frrokaj garantoi se,institucioni që drejton e vlerëson kontributin e këtij projekti,teksa foli edhe për disa masa urgjente që duhet të ndërmerren në mjedis,ku erozioni mbetet problem në zonat bregdetare kryesisht.Frrokaj garantoi ekspertët se,Bashkia Lezhë do të bashkëpunojë me çdo institucion shtetërorë,shoqata,organizata apo dhe palë të tjerë të interesuara për të ndikuar në mbrojtjen mjedisore.
Nga ana tjetër Z.Haxhimali shpalosi edhe qëllimin e kësaj nisme ku nënvizoi se, Qëllimi i projektit është të ndihmojë bashkitë të hartojnë dhe zbatojnë politika vendore fiskale inovative, të orientuara drejt promovimit të burimeve të energjisë së rinovueshme në sektorin publik-privat dhe në banesa.

Për të diskutuar në detaje rreth këtij propozimi, Shoqata e Bashkive ka ftuar në një vizitë shkëmbimi experience Francesco Filippin, Drejtor i Departamentit të Projekteve, Fondacioni MUSOL dhe Jose Llavata, Nënkryetar i bashkisë Quart de Poble nga Spanja për të asistuar bashkitë Lezhë, Kukës dhe Vau Dejës si bashki pilote gjatë këtij procesi.
Besard Kadia dhe Lorenc Gordani si ekspert lokal ndane ekperiencen e tyre mbi energjin dhe politikat fiskale qe duhet ndjekin bashkite.
Projekti Energjia e Gjelbër (LOCAL4GREEN) zbatuar nga Shoqata e Bashkive përgjatë 2017-2019 financohet nga Bashkimi Europian brenda Programit Interreg MED.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *