Projekti “Fondi Rajonal i Zhvillimit për Evropën Juglindore – Energjia, Transporti dhe Mbrojtja e Klimës (ORF-ETC)” në komponentin e tij

8 Shkurt, 20220

“Promovimi i shkëmbimit rajonal për zbatimin e planeve të qëndrueshme të lëvizshmërisë urbane në vendet e Ballkanit Perëndimor (ProSUMP)”

Thirrje për propozim:

Pjesëmarrja në kuadër të “Promovimit të shkëmbimit rajonal për zbatimin e planeve të qëndrueshme të lëvizshmërisë urbane në vendet e Ballkanit Perëndimor (ProSUMP)’’. Lidhur me komponentin e projektit: Projekti ORF-ETC “Promovimi i shkëmbimit rajonal mbi zbatimin e planeve të lëvizshmërisë urbane të qëndrueshme në vendet e Ballkanit Perëndimor (ProSUMP)” synon të mbështesë qytetet në Evropën Juglindore (EJL) për forcimin e kapaciteteve të vetëqeverisjes lokale për zbatimin e masave të lëvizshmërisë së qëndrueshme. Projekti po zbatohet nga GIZ për llogari të Qeverisë Gjermane.

 

MATERIALI I PLOTË NË PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *