Qeverisja Vendore 2020

13 Mars, 20210

Qeverisja Vendore 2020

 

Raporti është përgatitur nga:

Agron Haxhimali
Aida Cacaj
Blerina Xhani

Përgjegjësia për faktet dhe opinionet e shprehura në këtë studim bie ekskluzivisht mbi autorët dhe interpretimet e tyre, jo doemos, reflektojnë mendimet apo politikat e Fondacionit Konrad Adenauer.

 

Shkarkoni dokumentin e plotë të Raportit (Formati PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *