Qeverisja Vendore 2021

21 Maj, 20220

Autor:
Agron Haxhimali

Bashkëpunëtorë:
Aida Cacaj, Margarita Buxhaku dhe Blerina Xhani

Ky publikim është përgatitur nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të Fondacionit Hanns Seidel, Shqipëri. Ky botim pasqyron opinione dhe qëndrimet e Shoqatës së Bashkive dhe jo domosdoshmërisht të Fondacionit Hanns Seidel. Autorët garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të dhënave të marra nga materialet e referencës të përdorura.

Shiko materialin e plotë (PDF)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *