Rekomandime të Institutit për Bashkitë mbi Projekt Buxhetin e Shtetit për vitin 2024

21 Nëntor, 20230

Lënda: Rekomandime të Institutit për Bashkitë mbi Projekt Buxhetin e Shtetit për vitin 2024
Drejtuar: Komisionit të Ligjeve, Kuvendi i Shqipërisë

Instituti per Bashkitë e Shqipërisë si një nga aktoret profesional dhe teknik ne fushen e pushteti vendore, duke ju falenderuar per bashkepunim e vazhdueshme ju prazanton disa kerkesa per ndryshim te projekt buxhetit per vitin 2024 per pushtetin vendore.

IBSH vlerson dhe mirkupton te gjtuha perpjekjet pozitive, sikunder mirkupton vështiresi dhe potencialin e mundesive në dimensionin e buxhetit kombetar në tërësi dhe buxhetit vendor në veçanti.
IBSH njeh shumë mirë edhe nevojat reale që ka sot pushteti vendor për mjete financiare po jo vetem.

Sot, 61 bashkitë dhe Njësitë Administrative përkatëse kanë më shumë se kurrë përgjegjësi. Janë 42 funksione dhe llojshmëri shërbimesh administrative dhe publike, për të cilat ju nevojitet mbështetje serioze me buxhet nga transferta qeveritare.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë na ka prezantuar një projekt – buxhet për pushtetin vendor për vitin 2022 si më poshtë:

(SHKARKONI TË PLOTË MATERIALIN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *