Shoqata e Bashkive prezantoi modelin e saj te punës për pregaditjen e MFSA ne 10 Bashki.

17 Nëntor, 20170

Këto dy ditë, në kuadër të Programit të Partneritetit Urban të Bankës Botërore-Austri, u zhvillua në Shkup “Dialogu Qytetet me Qytetet” (C2C) për Financat vendore , Planifikimin Urban dhe Menaxhimin e Tokës.

Veprimtaria mblodhi ekspertët bashkiak nga Ballkani Perëndimor dhe disa bashki nga Shqiperia, për të diskutuar sfidat e planifikimit efikas dhe efektiv të financave në nivel lokal, planifikimit urban të integruar përmes zhvillimit të orientuar dhe planifikimit të investimeve kapitale.

Për më shumë klikoni.
http://www.nalas.eu/News/C2C_Skopje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *