Zjn. Voltana Ademi, pati nje takim me Sekretarin e Përgjithshëm të Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës

23 Janar, 20170

Më datë 19 shkurt, Kryetarja e Shoqatës së Bashkive Zjn. Voltana Ademi, pati nje takim me Sekretarin e Përgjithshëm të Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës Z. Andreas Kiefer. Zonja Ademi e njohu  Z. Kiefer me problemet me të cilën po ndeshet sot pushteti vendor, mungesën e kuadrit ligjor sekondar dhe regullator që plotsojne reformën dhe ligjin e ri organit te vetqeverisjes vendore, problematikën me paketën e funksioneve të reja, mungesën e buxhetit dhe nevojën për monitorim dhe asistencë të bashkive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *