15 years since the first ever Covenant of Mayors

6 Mars, 20240
🎉 Today we are celebrating 15 years since the first ever Covenant of Mayors ceremony, launching the initiative, on 10 February 2009 ✨
Since, the movement has grown: thousands of cities and town across Europe 🇪🇺 have committed to ambitious climate action, driving Europe’s transition from the bottom-up. Now, it’s time to reassert mayors’ protagonist role in implementing the European Green Deal and reaching climate neutrality by 2050! 🌱
🎉 Sot po festojmë 15 vjet nga ceremonia e parë e Besëlidhjes së Kryetarëve të Bashkive, duke nisur nismën, më 10 shkurt 2009 ✨
Që atëherë, lëvizja është rritur: mijëra qytete dhe qyteza në të gjithë Evropën 🇪🇺 janë përkushtuar ndaj veprimit ambicioz klimatik, duke nxitur tranzicionin e Evropës nga poshtë-lart. Tani, është koha për të rivendosur rolin protagonist të kryebashkiakëve në zbatimin e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane dhe arritjen e neutralitetit të klimës deri në vitin 2050! 🌱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *