Arritjet dhe planet 5 vjeçare të rrjetit të shoqatave

17 Maj, 20170

Me cilesinë e Drejtorit Ekzekutiv te SHBSH, dhe njekohesisht Anetar i Bordit (CLO) te NALAS-it (Rrjeti i Shoqatave te Autoriteteve Vendore ne Evropen Jug Lindore) mora pjese ne takimin respektiv për të diskutuar arritjet  e Network-ut  në 5 vitet e fundit dhe planet për 5 vitet e ardhshme me kete axhende:

Miratimi i procesverbalit të mbledhjes CLO/bordit ne Shkup.
Raporti Narrativ Financiar 2016/ Raporti i Auditimit
Përmbledhje e e rezultateve te arritura 2013-2017.
Draft Plani Strategjik 2018-2022.
Draft Plani i punës dhe Draft Buxhetit 2017.
Update dhe vendimet në lidhje me mbledhjen e fondeve të BE-së
Përgatitjet për takimin e radhës në Vjenë te Asambles se Pergjithshme te NALAS.
Update mbi zgjerimin e projekteve: menaxhimin e aseteve, RCDN
Update mbi Aplikimin për ofertën SDC në Shqipëri “Bashki te forta”
Partneritetet kombëtare për e-learning (Universitetet në Slloveni)
Iniciativa për partneritete të reja (ReSPA, LEDs, CCAC, etj)

Raporte , botimi dhe inofrmacione te tjera mbi NALAS mund ti gjeni ne kete link. http://www.nalas.eu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *