Seminar informues dhe trajnues me koordinatoret e Bashkive

17 Maj, 20170

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë në bashkëpunim me Eurovienna, institucion austriak i specializuar në Projekte të Bashkimit Europian dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit për Zhvillim Austriak organizuan Seminarin Informues dhe Trajnues me koordinatoret e Bashkive per BE.

Qëllimi i këtij Seminari është ngritja e njohurive në bashki për mundësitë e financimit nga fondet e BE dhe njohja me procesin e aplimit dhe zbatimit të projekteve konkrete me këto fonde.

Takimi u lehtësua nga Ekspertët austriakë për Projektet e BE-së, Martin Marek dhe Sophie Deuer – Euroviena.

Ky ekip i trajnuar sot perben dhe forumin profesional te ShBSh per çeshtje te BE, por njekohesisht keto jan nje asat i madh percdo bashki ku punojne.

Foto të shkëputura nga aktiviteti:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *