Ftesë për punonjësit socialë të bashkive

30 Nëntor, 20200

Kemi kënaqësinë t’ju ftojmë në dy seminare online për qasjet për përmirësimin e shërbimeve sociale në nivelin lokal, veçanërisht në lidhje me qendrat e kujdesit ditor dhe kryerjen e aktiviteteve të ndërgjegjësimit për grupet në nevojë.

Seminari i parë në Qendrat e Kujdesit Ditor si shërbime familjare dhe të bazuara në komunitet në nivelin lokal, i organizuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) do të sjellë njohuri për:

  • Parimet themelore dhe karakteristikat kryesore të Shërbimeve të Kujdesit Ditor si një mjet për sigurimin e shërbimeve sociale për grupet e cenueshme;
  • Roli i qeverive lokale në planifikimin dhe sigurimin e Shërbimeve të Kujdesit Ditor;
  • Shembuj pozitiv të Qendrave të Kujdesit Ditor nga rajoni.

Seminari i dytë mbi për qasjet e rritjes së ndërgjegjësimit mbi të drejtat e njeriut, mosdiskriminimin dhe përfshirjen në nivelin lokal të organizuar nga Konferenca e Përhershme e Qyteteve dhe Komunave (SCTM) do të ofrojë mundësi mësimi në lidhje me:

  • Pse është thelbësore që qeveritë lokale të ndërmarrin aktivitete sensibilizuese për grupet në nevojë në komunitetin e tyre?
  • Koncepti i përgjithshëm për planifikimin, zhvillimin dhe zbatimin e senzibilizimit të përqendruar në anti-diskriminim dhe përfshirjen sociale;
  • Praktikat më të mira të veprimtarive të senzibilizimit në lidhje me të drejtat sociale të grupeve të cenueshme.

Seminaret do të organizohen në platformën Zoom. Ju lutemi regjistrohuni përmes linqeve të mëposhtme:

  1. Qendrat e kujdesit ditor –3 dhjetor 2020, e enjte në orën 11:00 (CET)

Lidhja e regjistrimit: https://zoom.us/webinar/register/WN_ntzgEkpYQ3KFWviYFK1VXg

 

  1. Qasjet e ndërgjegjësimit – 10 dhjetor 2020, e enjte në 11:00 AM (CET)

Lidhja e regjistrimit: https://zoom.us/webinar/register/WN_AQQfw5rLRcuz_A1DE45EUQ

Uebinaret do të mbahen në gjuhën angleze, me përkthim simultan në gjuhët serbe, shqipe dhe maqedonase.

Uebinaret janë aktivitet i projektit të NALAS “Ngritja e kapaciteteve lokale për të zbatuar Agjendën 2030 dhe Parimit të mos lini askënd pas”, zbatuar nga shoqatat e autoriteteve lokale nga Ballkani Perëndimor në bashkëpunim dhe mbështetur nga projekti rajonal mbi “Të Drejtat Sociale për grupe të cenueshme”. Projekti rajonal zbatohet nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) në emër të Ministrisë Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ).

 

 

Për informata shtesë, mos hezitoni të kontaktoni:

Znj. Aida Cacaj, Koordinatore e Projektit Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, në [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *