Java e Evropiane e Demokracise Lokale. 09-15 Dhjetor 2017.

3 Tetor, 20170

Java e Evropiane e Demokracise Lokale. 09-15 Dhjetor 2017.

 

Shoqata e Bashkive fton të gjitha bashkitë e Shqipërise ti bashkohen nismave evropian të kesaj jave.

 

Bashkitë janë të inkurajuar për të zhvilluar programe dhe aktivitete në harmoni me këtë temë përshtatur prioriteteve të tyre.

 

“Java Evropiane e Demokracia Lokale “ (ELDW) është një ngjarje vjetore Europeane bashkërenduar nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale.

 

Autoritetet lokale nga të gjitha 47 shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, dhe tyre shoqatat  e yre janë të ftuar që të regjistrohen dhe të organizojnë ngjarje publike për të promovuar dhe për të nxitur pjesëmarrjen demokratike në nivelin bazë .

 

Java e dytë e tetorit ka qenë i zgjedhur për mbajtjen e këtij aktiviteti në respect të Kartës Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale, e hapur për nënshkrim në këtë datë në vitin 1985.

 

Lexo më shumë mbi ELDW …

 

ELDW në 2017

 

Java Evropiane e Demokracisë Lokale 2017 do të zhvillohet në mes 9 dhe 15 tetor. Megjithatë, duhet kjo të përkojë me ngjarje të tjera apo zgjedhjeve lokale, autoritetet lokale mund të zgjedhin për të organizuar ELDW në datat më të përshtatshëm rreth tetor ku është e mundur.

 

Më 10 shkurt 2017, Byroja e Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të miratuar “Pjesëmarrja qytetare, konsultime dhe angazhim, për një demokraci të lulëzuar lokale”,si temë e Javës së Demokracisë Lokale Europian 2017.

Ky vit shënon edhe 10 vjetorin e kësaj Nisma pan-evropiane.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *