Sistemi i Integruar i Manaxhimit te Mbetjeve.

19 Shtator, 20170

Sistemi i Integruar i Manaxhimit te Mbetjeve.

Bashkimi Evropian po financon Asistencen Teknike per Manaxhimin e Integruar te Mbetjeve ne Bashki te Përzgjdhura.

Objektivi i Pergjithshem i asistences ështe të mbeshtese Mininstrinë e Mjedisit per politika mjedisore sipas standarteve te BE.

Ndersa ne terma konkrete ka per qellim te mbeshtese Bashkite Kukese dhe Gjirokaster,/Rajonet respektive ne keto dy bashki per hartimin e planeve lokale te manaxhimit te mbetjeve.

Ky projekt zbatohet nga EPTISA, dhe mbeshtetet nga aktore lokal dhe shoqeri civile.

Ne funksion te komponeteve te ketij projekti, dje ne Kukes u zhvillua takimi i pare me kryetaret e bashkive Kukes, Diber, Tropoje, Has, Mirdite, dhe Fushe Arrez.

Ne takim drejtuesit e bashkive diskutuan mbi menyrat e bashkepunimit nderbashkiak, rajonalizimin dhe ceshtje te tjera problematike ne fushen e mjedisit dhe mbi gjetjen e rrugeve per bashkepunim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *