Konferenca përmbyllëse për projektin “Menaxhimin e mbeturinave të ngurta në zonat ndërkufitare rurale dhe bregdetare në rajonit të Evropës Juglindore

5 Janar, 20170

Konferenca përmbyllëse për projektin “Menaxhimin e mbeturinave të ngurta në zonat ndërkufitare rurale dhe bregdetare në rajonit të Evropës Juglindore. Struga, Maqedoni më 21 – 22 qershor 2016.
12 Bashki nga Shqipëria dhe 30 përfaqësues të tyre, staf dhe nga ndërmarrjet e menaxhimit të mbetjeve morën pjesë dhe po ndjekin punimet e konferencës. Në konferencë mori pjesë dhe përshendeti Zv.Ministri i Bujqësisë dhe Mjedisit të Maqedonisë si dhe përfaqësues nga bashkitë pilote nga 7 vende: Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Shqipëria, Kosovë, Serbi dhe Maqedoni. Përveç kësaj, palët e interesuara relevante në nivel lokal dhe rajonal, si ekspertë kombëtare për MMN, përfaqësues të institucioneve të pushtetit qendror, operatorët privatë, organizatave të shoqërisë civile dhe organizatat ndërkombëtare do të marrin pjesë aktive.
Bashkite pilote prezantuan në panele respektive praktikat e tyre. Zëvendës Kryetari i Bashkisë Shkoder, Dritan Meta prezantoi situatën e riciklimit në bashki, tendencën për të punuar për ndarjen e mbetjeve në origjinë. Alfrida Marku Zëvendëse Kryetare e bashkisë Lezhë prezantoi praktikat e bashkisë lidhur me rregulloret dhe planifikimin vendor dhe Albert Markolaj drejtues i ndërmarrjes së manaxhimit të Landfildit Vau Dejës prezantoi praktikat për mbledhjen e mbetjeve në zonat rurale.
Konferenca dy ditore u organizua në kuadër të projektit “Menaxhimi i mbeturinave të ngurta në zonat ndërkufitare rurale dhe bregdetare të rajonin e Evropës Juglindore”,zbatuar nga SWG and NALAS, mbështetur finaciarisht nga GIZ Open Regional Fund Modernisation of Municipal Services (ORF MMS) dhe Qeveria Zvicerane.
Ky projekt synonte vlerësimin dhe zhvillimin e modeleve për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta që janë ekologjikisht efikase dhe ekonomikisht të përballueshme për të zvogëluar ndikimet negative mjedisore dhe ekonomike të mbeturinave Miss-menaxhimit të ngurta dhe të mbështetur zhvillimin ekologjik dhe socio-ekonomik të ndërkufitar zonat rurale dhe bregdetare në vendet e EJL.
Bazuar në metodologjinë e zhvilluar dhe vlersimin e ndikimit te performancës, janë zhvilluar modele për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta në të tre rajone pilot (mal, brigjet e lumit dhe bregut të detit). Së bashku me mekanizmat e zhvilluara për të përmirësuar dhe për të mbështetur sistemet e menaxhimit të mbetjeve në nivel lokal, janë propozuar masa dhe rekomandime politike për të të mbështetur zbatimin e modeleve.
Shoqata e Bashkive të Shqiperise, partnere dhe zbatuese e këtij projekti në bashkite pilote, Shkoder, Lezhe dhe Vau i Dejes, krijoi mundesitë që në këtë eveniment te merrnin pjesë dhe perfaqesues nga bashkia Kamez, Kukes, Mat, Klos, Diber, Malsi e Madhe, Pukë, Mirditë dhe Shijak (mbështetur nga programi dldp).

21 qershor 2016

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *