Menaxhimi i mbetjeve, gjetja e modeleve dhe praktikave efikase është dhe mbetet problem dhe sfidë për të gjitha bashkitë.

5 Janar, 20170

Menaxhimi i mbetjeve, gjetja e modeleve dhe praktikave efikase është dhe mbetet problem dhe sfidë për të gjitha bashkitë.

Bashkia Shkodër, Lezhë dhe Vau Dejës që kanë qenë përfituese nga projektit rajonal për menaxhimin e integruar të mbetjeve në zonat rurale dhe bregdetare, duhet të ndanin rezultatet dhe praktikat me bashkitë tjera.  Këtij qëllimi i sherbeu takimi i sotëm me perfaqesues të bashkive të tjera.

24 qershor 2016

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *