Manual mbi Lokalizimin e Axhendës 2030

8 Gusht, 20210

Manual mbi Lokalizimin e Axhendës 2030

Autorë: Agron Haxhimali dhe Aida Cacaj
Shoqata e Bashkive

Ky publikim është përgatitur nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë me mbështetjen e Fondacionit Hanns Seidel, Shqipëri. Ky publikim pasqyron qëndrimet e Shoqatës
së Bashkive dhe jo domosdoshmërisht të Fondacionit Hanns Seidel. Autorët garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të dhënave të marra nga materialet e referencës të përdorura.

SHKARKONI MATERIALIN E PLOTË NË FORMATIN PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *