Si të bashkërendojmë Javën Evropiane të Lëvizshmërisë

13 Gusht, 20210

Botuar nga
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Selitë e regjistruara: Bonn dhe Eschborn, Gjermani
Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Eficienca e Energjisë (ORF-EE)

Zyra Qendrore e GIZ-it në Bosnjë-Hercegovinë
“Mobiliteti i Qëndrueshëm Urban në Vendet e Evropës Juglindore II (SUMSEEC
II)”, pjesë e projektit Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Efiçienca e
Energjisë (ORF-EE)
Zmaja od Bosne 7-7a (Importanne Centar 03/IV)
71000 Sarajevo, Bosnja dhe Hercegovina
T + 387 33 957 500
F + 387 33 957 521
www.giz.de

Viti i publikimit: 2020
Si të koordinojmë Javën Evropiane të Mobilitietit, një manual për koordinatorët kombëtarë
Dizajni dhe faqosja
Narcis Pozderac, TDP Sarajevë
Fotografia
Simon Koblar, Sevnica, Ljubljana, Celje, Žalec, Velenje, Šoštanj, Krško, Kobarid,
Kamnik, Tolmin, Kočevje

Tekst
Instituti i Planifikimit Urban i Republikës së Sllovenisë Tihomir Dakić, Koordinator kombëtar për Javën Evropiane të Mobilitietit në BiH. Përmbajtja e këtij botimi përfaqëson mendimin e autorit dhe nuk pasqyron mendimin zyrtar të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmb, as pikëpamjet dhe mendimet e Qeverisë Gjermane, apo Ministrisë Federale për Bashkëpunim Ekonomik të Republikës Federale të Gjermanisë. Përgjegjësia për informacionin dhe pikëpamjet e shprehura në botim i përket tërësisht autorit (ve). Në emër të Ministrisë Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ)

 

LEXONI TE PLOTE DOKUMENTIN NE FORMATIN PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *