Meeting with the Minister of Local Government Mr. Arbian Mazniku.

6 Mars, 20240
Takim me Ministrin e Pushtetit Vendorë zotin Arbian Mazniku.
Drejtori i Institutit për Bashkitë z. Agron Haxhimali dhe Dr. Klaus Fiesinger, Drejtor Rajonal për Evropën Juglindore të Fondacionit Hanns Seidel zhvilluan një takim pune me Ministrin Mazniku.
Ministri rezervoi një takim shumë të mire dhe profesional.
Në fokus të bisedimeve ishte bashkepunimi për çeshtje që lidhen me kompetencat bashkiake, financat dhe territorin.Hanns-Seidel-Stiftung
——
Meeting with the Minister of Local Government Mr. Arbian Mazniku.
Director of the Institute for Municipalities Mr. Agron Haxhimali and Dr. Klaus Fiesinger, Regional Director for Southeast Europe of the Hanns Seidel Foundation held a working meeting with Minister Mazniku.
The minister booked a very good and professional meeting.
The focus of the talks was cooperation on issues related to municipal powers, finances and territory.Hanns-Seidel-Stiftung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *