Observatorin Rajonal të Decentralizimit për vendet e Ballkanit Perëndimor.

14 Dhjetor, 20170

 

Me koleget nga rajoni dhe bashkë me ekipin nga shqiperia diskutuam mbi Observatorin Rajonal të Decentralizimit për vendet e Ballkanit Perëndimor.
# Bacid #KDZ # Nalas mbështetur nga OSCE.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *