“Përfshirja e Komunitetit Romë në Nivel Lokal”

14 Nëntor, 20180

 

Baskitë kanë pergjegjësi dhe rolë të rëndësishme për të siguruar shërbime publike për të gjithë qytetarët dhe grupet e ndryshme komunitare pa dallime diferencime dhe diskriminime.

Bashkike duhet të krijojne dhe promovojnë më shumë perfshirje të komunitetit Rome në të gjithë strukturat administrative dhe ato te shërbimit.

Ky takim ishte një nismë e Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale dhe Aleancës së saj Evropiane të Qyteteve dhe Rajoneve për Përfshirjen e Romëve në bashkëpunim me bashkinë Tiranë dhe nga Zëdhënësi i Kongresit për Çështjet e Romëve @John WARMISHAM
Iniciatore e këtij takimi dhe organizimi në Tiranë ishte e Kryetares së Bashkisë Prrenjas zonjës Miranda RIRA. Miranda Rira – Faqja ZyrtareBashkia Pogradec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *