Platforma për bashkëpunim, zhvillim dhe decentralizim.

17 Maj, 20170

Platforma për bashkëpunim , zhvillim dhe decentralizim.

Sot Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve të Evropës (CEMR) organizoi dialogun me NALAS-it (Rrjeti i ShQV ne Evropës Juglindore) dhe Platforma per:
1) Konsultimin mbi instrumentet e ndihmës financiare të jashtme
2) Pozicioni NALAS “Qeveritë Lokale të Evropës Juglindore që kontribuojnë për Integrim Evropian”
3) White Paper mbi të ardhmen e Evropës dhe perspektiva lokale dhe rajonale
4) Forumi Bashkimit Evropian mbi Politikat dhe Zhvillimin
5) Bashkëpunimi Platforma me NALAS

Shoqata e Bashkive të Shqiperise është anëtare në CMRE dhe NALAS, si përfaqesuese e Bashkive të Shqiperisë.

Foto të shkëputura gjatë aktivitetit:

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *