Projekti: Vetëvlerësimi i Financave Bashkiake

Projekti është zbatuar nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, në bashkëpunim me NALAS dhe me mbështetjen financiare të Programit për Partneritetin Urban i Bankës Botërore Austri, Instituti i Bankës Botërore në bashkinë pilot Vau i Dejës.  Ai kishte për qëllim: Vlerësimin e shëndetit financiar të një qyteti dhe identifikimi i veprimeve specifike për përmirësimin e:

(i) të ardhurave nga burimet lokale,

(ii) shpenzimeve publike,

(iii) menaxhimit dhe mirëmbajtjes sëaseteve (të mirave) publike,

(iv) planifikimit të investimeve dhe aksesit në financimet e jashtme (huatë dhe financimet nga donatorët).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *