Qeverisja Vendore në Shqipëri 2022- Raport mbi situatën aktuale

9 Qershor, 20230

Autor:
Agron Haxhimali
Bashkëpunëtorë:
Aida Cacaj, Margarita Buxhaku dhe Blerina Xhani

Ky publikim është përgatitur nga Instituti për Bashkitë e Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të Fondacionit Hanns Seidel, Shqipëri. Ky botim pasqyron opinione dhe qëndrimet e Institutit të Bashkive dhe
jo domosdoshmërisht të Fondacionit Hanns Seidel. Autorët garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të dhënave të marra nga materialet e referencës të përdorura.

RAPORTI NË SHQIP (MATERIALI PDF)

RAPORTI NË ANGLISHT (MATERIALI PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *