I-PLAY: Aksesi në internet për pjesëmarrje, per të mësuar dhe per të rinjtë aktivë

8 Qershor, 20230

“I-PLAY: Aksesi në internet për pjesëmarrje, per të mësuar dhe per të rinjtë aktivë” është një nismë 24 mujore, e krijuar nga 9 partnerë nga 7 vende të BE-së (Italia, Portugalia, Franca, Belgjika, Rumania, Lituania, Greqia) dhe 1 fqinj (Shqiperia) , me synimin për të krijuar një rrjet organizatash dhe qytetesh, për t’i dhënë zë territoreve rurale dhe periferike dhe qytetarëve të përjashtuar dixhitalisht (migrantë, refugjatë, invalidë,…), duke lehtësuar debatet për nevojën e një aksesi të barabartë në internet dhe e ardhmja e saj në BE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *