QEVERISJA VENDORE NË SHQIPËRI- Raport mbi situatën aktuale 2023

14 Maj, 20240

Autor: Agron Haxhimali
Bashkëpunëtorë: Aida Cacaj, Margarita Buxhaku, Blerina Xhani

 

Ky publikim është përgatitur nga Instituti për Bashkitë e Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të Gjoka Konstruksion, Alfam Contruction, Select Hill Resort, Botimet M&B dhe bashkia Kavajë. Bordi, sekretariati teknik dhe bashkëpunëtorët e Institutit për Bashkitë e Shqipërisë vlerësojnë mbështetjen financiare dhe falenderojnë shumë donatorët e këtij botimi. Ky botim pasqyron opinionet dhe qëndrimet e Institutit të Bashkive
të Shqipërisë. Autorët garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të dhënave të marra nga materialet e referencës të përdorura.

 

LEXOJENI TË PLOTË BOTIMIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *