ShBSh do të jetë pjesë e projektit ‘Drejt Observatorit Decentralizimit Rajonal (RDO) në Evropën Juglindore

5 Janar, 20170

Shoqata e Bashkive mori pjesë në seminarin dhe do jetë pjesë e projektit ‘Drejt Observatorit Decentralizimit Rajonal (RDO) në Evropën Juglindore në Shkup, në 12-13 tetor, organizuar nga NALAS- Rrjeti i shoqatave të Autoriteteve Lokale të Evropës Juglindore.

Seminari i dedikohet monitorimit rajonal të decentralizimit në kuadër të zbatimit të Strategjisë 2020 në Evropës Juglindore.  NALAS po zbaton projektin “Drejt Observatorit Decentralizimit Rajonal”në Evropën Juglindore financuar nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC).

Shoqatat e qeverisjes vendore janë aktorë të rëndësishëm në zbatimin e Strategjisë 2020 dhe mund të kontribuojnë në diskutime në lidhje me krijimin e një Observatori Rajonal Decentralizimit për zbatimin e tij.  Përmes këtij projekti, produkti kryesor do te jete themelimi RDO,si një koncept dhe metodologji për tu përdorur në vendet EJL.

Shoqata e Bashkive angazhoi në këtë proces zj. Jolanda Trebicka si eksperte lokale dhe rajonale, gjithashtu përfshiu edhe përfaqësues nga pushteti qendror z. Indrit Demiraj nga Agjensia për Zbatimin e Reformës Territoriale.  Së bashku do kordinojmë dhe ndajmë informacione me qëllim që të kemi një observim sa më të mirë dhe efektiv të decentralizimit dhe qeverisjes vendore.

13 tetor 2016

   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *