ShBSh pjesë e nismës- “Partneritetet Bashkiake për Qëndrueshmërinë” ne Evropen Juglindore

5 Janar, 20170

Shoqata e Bashkive të Shqiperisë dhe qeveritë lokale janë pjesë e nismës së re të Qeverisë Gjermane – “Partneritetet Bashkiake për Qëndrueshmërinë” ne Evropen Juglindore.

Nga kjo nisëm bashkia Shkodër, Kamëz dhe Pogradec, do përfitojnë nga partneriteti me bashkitë Gjermane.  Qëllimi i përgjithshëm i projektit është për të mbështetur komunitetet lokale nga Evropa Juglindore dhe Gjermanisë dhe të kontribuojë pozitivisht në arritjen e “Axhendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm” (SDGs).

6 Nentor 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *