Shoqata e Bashkive zhvilloi sot takimin e trete te Partnereve te Projektit MD.net

9 Prill, 20190


Shoqata e Bashkive zhvilloi sot në Tirane takimin e trete te Partnereve te Projektit MD.net, i financuar nen thirrjen Interreg MED, se bashku me 12 partnere te tjere nga 9 vende te ndryshme te Europes. 

Projekti synon nxitjen e ekonomive te vogla lokale permes mbeshtetjes se vlerave qe permban Dieta Mesdhetare, si pasuri jomateriale e njerezimit mbrojtur nga UNESCO. 

Ky takim do te pasohet nesër dt 8 shkurt 2019 nga takimi me partnere lokale te Shoqates se Bashkive, i cili do te zhvillohet ne bashkine #Lezheme pranine e kryetarit, Fran Frrokaj-Faqe Zyrtare prodhuesve te zones etj.Bashkia Lezhë Interreg MED Programme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *