NALAS Rrjeti i Shoqatave të Autoriteve Lokale të Evropës Jug-Lindore) zhvillon takimin e bordit te drejoreve në Tiranë

9 Prill, 20190

NALAS Rrjeti i Shoqatave të Autoriteve Lokale të Evropës Jug-Lindore) zhvillon takimin e bordit te drejoreve në Tiranë 

Shoqata e Bashkive të Shqiperise ishte pritese e takimit te Drejoreve te Shoqatave te Qeverise Vendore ne Vendet e Evropes Juglindore.

Takimi kishte per qellim diskutimin e agendes dhe aktiviteteve te Rrjetit, orgnaizimin e Asambles etj.

Në pjesen tjeter te agendes anetaret e rrjetit ja dedikuan performances, rolit te ShbSh dhe kontributit te saj ne decentralizimin e pushtetit vendore ne Shqiperi

Një teme tjeter diskutimi ishte konsolidimi dhe forcimi i rolit te ShBSh ne sherbim te gjithe bashkive,dhe mbeshtetja e organizatave simotra ne EJL per SHBSH.

Ne kete takim ishte I pranishem edhe kryetari I bashkise Shkup, njeheresh Zv. President i NALAS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *