Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë në bashkëpunim dhe me mbështetjen e Open Gov Hub po organizon një vizitë studimore ne DC

4 Prill, 20180

Washington

Ti bëjmë qeveritë më të hapura, të ndergjegjëshme dhe të përgjegjshme ndaj qytetarëve të tyre.


Pjesëmarrës dhe përfitues nga kjo vizite janë Kryetare/ë të bashkive të ndryshme Shqipërisë dhe perfaqesuesit e tyre : Kavaja, Gjirokastra, Shkodra, Kukësi, Elbasani, Permeti, Devolli, Mati, Klosi,dhe Selenica.

Vizata dhe programit kan për qellim:

1) Lehtësimi i ekspozimit ndaj praktikave të mira qeveritare të hapura globale dhe mësimit të ndërsjelltë ndërmjet kryetarëve të bashkive shqiptare për të përmirësuar angazhimin e tyre qeverisës dhe qytetar;

2) Lidhje të Bashkive me udhëheqësit e biznesit të suksesshëm dhe të tjerë nga diaspora shqiptare në SHBA për të ndihmuar në tërheqjen e investimeve dhe partneriteteve të diasporës për të mbështetur projektet e tyre të zhvillimit ekonomik vendore;

3) Të ndihmojnë kryetarët e bashkive të mësojnë nga Uashingtoni D.C dhe bashkitë fqinje në Virxhinia dhe Maryland Virginia) për mënyrën se si ato ofrojnë shërbime publike në mënyrë efikase dhe efektive për komunitetet e tyre, transparencën dhe praktikat kundër korrupsionit dhe të eksplorojnë bashkëpunimin ndërkombëtar;

4) Rritje kapacititesh nga programet e trajnimit nga Open GovHub në bazë të shumë eksperiencave nga delegacione dhe vende të tjera.
Takime të tjera do behen me:
– Zyrtarë të SHBA-së – të nivelit kombëtar dhe homologëve bashkiakë, të interesuar në bashkëpunimin SHBA-Ballkandhe në shkëmbimin e praktikave të mira për qeverinë e hapur
– Përfaqësuesit shqiptarë të diasporës
– Palët relevante shqiptare dhe profesionistët e interesuar për pranimin e Shqipërisë në BE;
– Studentë dhe profesionistë të rinj që studiojnë ose punojnë në fushën e drejtësisë, ekonomisë dhe shkencave politike;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *