Sistemi Informativ i Kadastrës Fiskale

14 Nëntor, 20180

Sistemi Informativ i Kadastrës Fiskale

Trajnim në vendin e punës në #Bashkinë Mat, Klos dhe Lezhe dhe Skrapar.

Shoqata e Bashkive në bashkëpunim me Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë në Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe me mbështetjen e Fondacionit Hans Seidel organizuan trajnime me forumin e specialisteve të taksës së pasurise për të testuar sistemin informativ të kadastrës lancuar dy dit me parë.
Çështjet në të cilat u fokusua trajnimi:
• Regjistrimi dhe aksesi në Sistemin Informativ të Kadastrës Fiskale ( Versioni 0,5)
• Përditësimi me funksionalitetet e reja në Sistemin e Kadastrës Fiskale
• Njohja me të dhënat aktuale nga databazat e njësive tëvetëqeverisjes vendore
• Marrja e të dhënave nga terreni (Pyetësori i Sygjeruar)

Ky sistem lehteson punën në bashki, edhe pse ne fillimet e veta, por mbetet domosdoshmeri qe agjensitë e tjera që posedojnë të dhena për pasuritë, ti japin të dhenat dhe të inkorporohen ne sistemin informativ sa me shpejtë.
Gjithashtu bashkite duhet ta pasurojne ketë sistem me të dhena te tyre të perditësuara.
Trajnimi i fasilitua nga specialisti z.Alvaro Bulku nga drejtori TP, si dhe drejtori i ShBSh z.Agron Haxhimali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *