STAR 2/ Katalogu i treguesve të decentralizimit për njësitë e vetëqeverisjes vendore

2 Qershor, 20200

Ky publikim u pregatit me bashkëpunimin e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë dhe Shoqatës për Autonomi Vendore, me kontributin e
ekspertëve:

  • Agron Haxhimali,
  • Adelina Farrici,
  • Aida Cacaj,
  • Kelmend Zajazi,
  • Elton Stafa

Deklarim
Ky publikim është përgatitur në kuadrin e zbatimit të projektit STAR 2, «Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale» i zbatuar nga Zyra e Programit të Kombeve
të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Shqipëri në partneritet me Qeverinë Shqiptare dhe e mbështetur nga Bashkimi Evropian, Qeveria e Italisë, Suedisë, Zvicrës, USAID dhe nuk pasqyron qëndrimet e institucioneve të lartpërmendura. Autorët e kësaj broshure garantojnë  pasqyrimin me korrektësi të të dhënave të marra gjatë pregatitjes së botimit.

SHKARKO TË PLOTË KATALOGUN NË PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *