STAR 2/ Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale

2 Qershor, 20200

 

DEKLARIM
Ky publikim është përgatitur në kuadrin e zbatimit të projektit STAR 2, «Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale» e zbatuar nga Zyra e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Shqipëri në partneritet me Qeverinë Shqiptare dhe e mbështetur nga Bashkimi Evropian, Qeveria e Italisë, Suedisë, Zvicrës, USAID, dhe nuk pasqyron qëndrimet e institucioneve të lartpërmendura. Autorët e kësaj broshure garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të dhënave të marra gjatë intervistave në të gjitha Bashkitë e Shqipërisë.

PUBLIKIMI I PLOTË NË FORMATIN PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *