Vetëvlerësimi Financiar i Bashkive & Auditi Urban

5 Janar, 20170

Shoqata e Bashkive të Shqiperisë, në bashkëpunim me NALAS, dhe me mbështetjen e Bankës Botërore ka pregatitur MFSA për Bashkinë Vau Dejës.  Por ky program ka pasur pjesë të tij dhe bashkitë e Lushnjës, Elbasanit, Kuçovës, Fierit, Beratit, Gjirokastrës, Vlorës, Himarës, Sarandës Përmetit asistuar nga Coplan.

Këto bashki kanë zbatuar metodologjitë e zhvilluara nga Banka Botërore për Vetëvlerësimin Financiar të Bashkive dhe Auditit Urban.

Sot ne Beograd u prezantuan me gjetjet nga aplikimi i instrumentit të vetëvlerësimit financiar dhe auditit urban.  Shpresojmë që nga këto rezultate pozitive dhe në partneritet me Nalas, Banka Botërore do të mbështesë realizimin e këtij instrumenti në bashki të tjera

24 tetor 2016

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *