“Financat e Bashkive dhe Auditi Urban”.

14 Nëntor, 20180

Programi për Partneritetin Urban II (UPPII), po zhvillon ne qytetin e Vlores (24-26 Tetor), seminarin me teme

Drjetori i SHBSH z.Agron Haxhimali mori pjese ne kete event organizuar ne Qytetin e Vlores, nga Banka Boterore ne bashkepunim me Bashkine e Vlores, pjese e nje serie takimesh te organizuara ne vende te ndryshme perfshire Vienen, Beogradin, Shkupin, Sarajeve, etj.

Ky takim shërbeu për të kuptuar më mirë procesin e përditësimit te planit të veprimit për përmirësimin e situatës financiare dhe financimin e investimeve prioritare dhe shkembim eksperiencash.Marjan Nikolov Jeton Puka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *