Fondi Rajonal i Hapur GIZ për Efiçiencën e Energjisë të EJL-së,

14 Dhjetor, 20170

Shoqata e Bashkive mori pjese ne Takimin Rajonal të fillimit të projektit që po mbahet në Shkup Maqedoni më 12 dhe 13 dhjetor 2017 .

i porositur nga BMZ – Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, do të mbështesë projektin rajonal me temën “Mobiliteti i Qëndrueshëm Urban në Vendet e SEE-Qytete nga Evropa Juglindore së bashku drejt transportit të qëndrueshëm dhe efikas të energjisë.

GIZ ORF për EE planifikon të mbështesë disa qytete të EJL në qëllimin e tyre për të zhvilluar transport të qëndrueshëm urban.

Qëllimi i projektit është zhvillimi i zgjidhjeve të qëndrueshme, efikase për energji dhe transport të gjelbër për qytetet e EJL-së duke përdorur praktikat e mira nga BE / Gjermania dhe pas Strategjisë së Energjisë së BE-së 2030, si dhe qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm (në veçanti Qëllimi 11 – Qytetet dhe Komunitetet e Qëndrueshme).

Qytetet dhe shoqatat e bashkive nga rajoni i EJL janë të ftuar të jenë partnerë në projekt. Roli i shoqatave do konsistoj në shpërndarjen dhe përhapjen e rezultateve dhe arritjeve të projektit.

Forcimi i bashkëpunimit mes këtyre dy rrjeteve – rrjeti i qyteteve dhe rrjeti i shoqatave do të siguronte një zbatim të prosperueshëm të aktiviteteve.

Për Shoqaten e Bashkive mori pjese ne kete event me Zotin Hajredin Serjani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *