BASHKIA PATOS

Qarku:
Fier


Qendër bashkie:
Qyteti i Patosit


Sipërfaqja:
82.55 Km katrorë


Popullsia:
45738 banorë


Kryetar bashkie:
Rajmonda Balilaj


Numri i anëtarëve të këshillit bashkiak:
21


Njësitë administrative:
Patos, Zharëz, Ruzhdie


Faqja zyrtare e internetit:
http://bashkiapatos.gov.al/sq-al/Pages/default.aspx


PROFILI I BASHKISË

Bashkia e re e Patosit kufizohet në veri dhe perëndim me bashkinë Fier, në jug me bashkinë Mallakastër dhe në lindje me bashkinë Roskovec. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Patosi. Sipas Censusit të vitit 2011 bashkia e re Patos ka një prej 22.959 banorësh ndërsa në regjistrin civil rezultojnë banues 42.738 banorë. Territori i bashkisë së re është vetëm 82.5 km2 dhe me densitet popullsie është 278.3 banorë për km2. Kjo bashki përbëhet nga 3 njësi administrative. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 18 fshatra. Baseni naftëmbajtës i njohur si “Patos-Marinza” është historikisht zona më e pasur me naftë në Shqipëri dhe sot vijon të prodhojë shumicën dërrmuese të naftës bruto në vendin tonë. Për shumë vite burimi kryesor ekonomik ka qenë sektori naftënxjerrës. Tanimë po shohim një përqendrim gjithnjë e më të madh tek sektori i bujqësisë dhe agrikulturë. Sipas të dhënave tashmë, përveç ish komunës Zharrës, zonat e tjera si Patosi dhe Ruzhdia kanë si burim kryesor ekonomik kultivimin e ullirit dhe tregtimin e nënprodukteve të tij, të cilat favorizohen dhe nga vetë relievi kodrinor i kësaj zone.